Zahlavi

Znáte opravdu Mozarta?

Jméno geniálního skladatele Wolfganga Amadea Mozarta (1756–1791) zná nepochybně každý. Praha měla to privilegium, že ji Mozart nejen vícekrát navštívil, ale především zde zažil mimořádně silný ohlas svých děl a navíc mu byla – v jeho nejvyspělejším tvůrčím údobí – dalšími objednávkami dána možnost zkomponoval několik svých vrcholných kompozic. Proto je pro nás jako dědice této kulturní tradice zavazující znát dobře historické reálie, spojené s tímto tvůrcem a českými zeměmi.

Vyzkoušejte si své znalosti následujícím testem:

Všechny správné odpovědi, naleznete zde.