Zahlavi

Jak moc znáte Marcela Duchampa?

Francouzský umělec Marcel Duchamp (1887–1968) patřil ke klíčovým osobnostem 20. století. Jeho experimentální tvorba předznamenala řadu pozdějších tendencí a zásadně přehodnotila tradiční chápání uměleckého díla.

Jak moc tohoto umělce znáte? Vyzkoušejte si jednoduchý test:

 

Správné odpovědi, včetně vyhodnocení, naleznete zde.