Zahlavi

NOHAMI, nebo NOHAMA? SNAZŠÍ, nebo SNAŽŠÍ? (duálové tvary, stupňování přídavných jmen a přídavná jména odvozená příponou -ský)

Která z následujících vět je napsána s pravopisnou chybou?

Nevíte si rady? Pomoc hledejte v Internetové jazykové příručce, která je k dispozici na webu https://prirucka.ujc.cas.cz/. Zjistíte v ní, jak správně napsat konkrétní slovo nebo tvar. Také si můžete vybrané problémy spojené s pravopisem nastudovat ve výkladové části.

Připravil: Filip Kubeček, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.

Všechna pole označená hvězdičkou (*) jsou povinná.