Zahlavi

MOJI, NEBO MOJÍ? (rozdíl mezi i a í)

Rozhodněte o každé z následujících vět, zda je napsána pravopisně správně (A), či ne (N).

Nevíte si rady? Pomoc hledejte v Internetové jazykové příručce, která je k dispozici na webu https://prirucka.ujc.cas.cz/. Zjistíte v ní, jak správně napsat konkrétní slovo nebo tvar. Také si můžete vybrané problémy spojené s pravopisem nastudovat ve výkladové části.

Připravil: Filip Kubeček, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.