Zahlavi

PŘIŠLI, PŘIŠLY, nebo PŘIŠLA k PEPOVI, nebo PEPOVY? (-i/-y/-a v přísudku + -ovi/-ovy v koncovce)

Která z následujících vět je napsána s pravopisnou chybou?

Nevíte si rady? Pomoc hledejte v Internetové jazykové příručce, která je k dispozici na webu https://prirucka.ujc.cas.cz/. Zjistíte v ní, jak správně napsat konkrétní slovo nebo tvar. Také si můžete vybrané problémy spojené s pravopisem nastudovat ve výkladové části.

Připravil: Filip Kubeček, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.