Zahlavi

SHLÉDNOUT, ZHLÉDNOUT, NEBO VZHLÉDNOUT? (s-/z-/vz- v předponách)

Která z následujících vět je napsána s pravopisnou chybou?

Nevíte si rady? Pomoc hledejte v Internetové jazykové příručce, která je k dispozici na webu https://prirucka.ujc.cas.cz/. Zjistíte v ní, jak správně napsat konkrétní slovo nebo tvar. Také si můžete vybrané problémy spojené s pravopisem nastudovat ve výkladové části.

Připravil: Filip Kubeček, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.