Zahlavi

Středoškoláci představili výsledky svých stáží na studentské konferenci 

25. 11. 2022

Vědcem nebo vědkyní na zkoušku chce být stále více mladých lidí. Přes 150 studentů a studentek středních škol se sešlo během dvou listopadových dnů, aby odprezentovalo výsledky svého ročního výzkumu. V rámci projektu Otevřená věda mají již od roku 2005 možnost stáže na jednom z pracovišť Akademie věd ČR. Nejlepší závěrečné prezentace byly oceněny. 

Asistovat vědcům a vědkyním Akademie věd ČR se rozhoduje rok od roku stále více studentů. V nádherných nových prostorách Fyzikálního ústavu AV ČR v Praze se ve dnech 24. až 25. listopadu 2022 konalo vyvrcholení letošního ročníku projektu Otevřené vědy, který stáže středoškolákům nabízí. Během dvou dnů zaznělo téměř sto příspěvků z vědních oblastí živá příroda a chemické vědy, neživá příroda a humanitní a společenské vědy. 

Chemie, biologie a medicína
V kategorii chemie, biologie a medicíny obsadil první místo Martin Kubeš se svou přednáškou Kationty – klíčové prvky pro život eukaryotních buněk. Svou stáž Martin absolvoval na Fyziologickém ústavu AV ČR a stáží ho provázela vědkyně Olga Zimmermannová. 

Druhou pozici obsadila v této kategorii Barbora Švomová. Barbora se věnovala tématu Thermomechanical analysis of polymer foil by solution cast method na Fyzikálním ústavu AV ČR. Po celý rok bádala pod vedením lektora Sneha Samala. 

Třetí oceněnou byla Anna Mičanová, která svou stáž absolvovala v Biologickém centru AV ČR v Českých Budějovicích. Zabývala se tématem South Bohemian Carbon Pools a jejím lektorem byl Travis Meador. 

Botanika, zoologie a ekologie
V kategorii botanika, zoologie a ekologie vyhrál stážista Darek Štroba. Svůj roční výzkum s názvem Jakou hmyzí potravu ptáci preferují a jak ovlivňuje jejich střevní mikrofloru prováděl v Biologickém centrum AV ČR v Českých Budějovicích. Vítěznou stáž vedla Kateřina Sam. 

Pomyslnou stříbrnou medaili se v této kategorii podařilo získat týmu stážistek z Botanického ústavu AV ČR. Cécile Čechová a Anežka Šušlíková prezentovaly výsledky svého bádání na téma Rozsivky archeologické lokality Bibracte (Francie)Stáží studentky provázela Markéta Fránková. 

Bronzovou pozici získala Tereza Mandáková, stážistka z Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR. Tématem jejího výzkumu byla Synaptická dysfunkce Huntingtonovy choroby na myším modelu zQ175. Stáž vedla Kateřina Vodičková Kepková. 

Stejně jako v minulých letech bylo rozhodování poroty obtížné, protože celkově byla úroveň prezentací velmi vysoká a kandidátů na ocenění v každé kategorii bylo více než udílených cen. 

„Na prvních místech v obou kategoriích jsme se shodli jednomyslně – oba studenti, Darek Štrob a Martin Kubeš prezentovali své výsledky s velkým zaujetím a s přehledem v řešených tématech, otázky poroty zodpověděli bez zaváhání,“ komentoval volbu čtvrtečních výherců mluvčí poroty Tomáš Kraus z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR. 


Oblast neživé přírody
Páteční dopoledne bylo ve znamení prezentací z oblasti věd o neživé přírodě. Absolutním vítězem se stal tříčlenný tým z Fyzikálního ústavu AV ČR. Kristina Prošková, Denisa Vítková a Berenika Zemanová zasvětily svou stáž tématu Exploring Quantum Theory with Qubits. Lektorem vítězné stáže byl Subhroneel Chakrabarti. 

Druhé místo získala Anna Vávrová, která svou roční stáž strávila na Geofyzikálním ústavu AV ČR. Předmětem jejího bádání bylo téma Hornina pod rentgenem/Rock under X-Ray. Stáží jí provázel Vladimír Kusbach. 

Třetí pozici v kategorii obsadil Ondřej Vašátko a Adam Hobza z Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR. Spolu s lektorem Jiřím Vomlelem se věnovali tématu Bayesovská síť jako mozek umělé inteligence. 

Při rozhodování v bloku prezentací o neživé přírodě brala porota v úvahu různé aspekty. „Zajímalo nás, jakou měla prezentace odbornou úroveň, do jaké míry bylo vidět, že to byla práce těch prezentujících studentů. Dále pro nás bylo důležité, jakým způsobem dané téma odprezentovali,“ komentoval výsledky člen poroty Jan Šafanda z Geofyzikálního ústavu AV ČR.  

„Velice rychle jsme se shodli na pořadí, ale dobrých prezentací bylo opravdu hodně. Většina stážistů prezentovala s elánem, takže je tam naděje, že na vysoké škole na dané téma navážou a budou se mu věnovat. A právě proto se to dělá,“ uzavřel hodnocení porotce Jan Šafanda. 

Humanitní vědy
Posledním blokem prezentací byly stáže zaměřené na humanitní a společenská témata. První místo získali stážisté z Filosofického ústavu AV ČR. Tamara Lutkova, Darja Koževnikova a Tobias Peichl absolvovali stáž s názvem Understanding Bioethics pod vedením lektora Geoffreye Dierckxsense. 

Druhé místo v kategorii humanitních věd se porota rozhodla udělit Anně Vaňačové. Na stáži se zabývala tématem Meziválečné nedemokratické režimy ve střední Evropě pod vedením Jana Květiny z Historického ústavu AV ČR. 

Bronzovou příčku obsadila trojice stážistek z Ústavu státu a práva AV ČR - Natálie Petroušková, Jindra Komárková a Ema Nietscheová. Tématem jejich stáže byla První republika kolem nás, na kterou odborně dohlížel Jan Kober.  

Uděleny byly také dvě ceny poroty. První získala prezentace Filozofie věc veřejná: staňte se popularizátory vědy! Na konferenci výsledky z této stáže představily Lucie Durasová a Anna Jiřičková. Jejich lektorkou byla Jana Říhová z Filosofického ústavu AV ČR.  

Druhou cenu poroty získala prezentace Bibliografie je kompas v moři knih. Tímto tématem se na stáži v rámci projektu Otevřená věda zabývala Lada Chorovská. Stáží jí provázela Václava Horčáková z Historického ústavu AV ČR. 

„Porota ocenila odbornou kvalitu stáží i prezentací, aktuálnost témat, jejich společenský a etický rozměr i možnost praktického využití poznatků ve školské i široké veřejnosti,“ uvedla členka poroty Markéta Pravdová z Ústavu pro jazyk český AV ČR. Porota také vysoce hodnotila vynikající úroveň stáží zaměřených na popularizaci vědy.  

Otevřená věda je projekt, díky kterému se mohou mladí lidé zapojit do vědeckého výzkumu už na střední škole. Stáže se nabízejí i pro příští rok. Strudenti a studentky se mohou hlásit do konce listopadu. Otevřeno je pro ně celkem 116 stáží na 37 pracovištích Akademie věd ČR. O možnostech registrace jsme psali v článku Středoškoláci se mohou do konce listopadu přihlásit na stáž v AV ČR.

Text: Michaela Váňová a Leona Matušková, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR
Foto: Radek Lavička, Otevřená věda

Konference OV (1)

Konference OV (1)

Konference OV (10)

Konference OV (10)

Konference OV (2)

Konference OV (2)

Konference OV (3)

Konference OV (3)

Konference OV (4)

Konference OV (4)

Konference OV (5)

Konference OV (5)

Konference OV (6)

Konference OV (6)

Konference OV (7)

Konference OV (7)

Konference OV (8)

Konference OV (8)

Konference OV (9)

Konference OV (9)

Přečtěte si také