Zahlavi

Středoškoláci se mohou do konce listopadu přihlásit na stáž v AV ČR

07. 11. 2022

Nahlédnout pod ruku vědcům a vědkyním, ujasnit si obor studia anebo chuť vydat se na cestu skutečného badatele či badatelky. Důvody, proč se každý rok hlásí stovky studentů a studentek středních škol na stáže Otevřené vědy, jsou různé. Letos se nabízí celkem 116 stáží na 37 pracovištích Akademie věd ČR. Registrovat se na ně je možné do konce listopadu na webu projektu Otevřená věda.

Vědkyně a vědci si pro středoškoláky připravili zajímavá témata od matematiky přes biologii, IT, historii až po psychologii. Už na střední škole tak studenti mají jedinečnou příležitost nejen poznat, jak se dělá věda a jaký výzkum v Akademii věd ČR v současnosti probíhá, ale také se jej aktivně zúčastnit.  

„Většinu přihlášených spojuje touha a odvaha zkusit něco jiného, co jejich domovské prostředí – škola, města nebo kraj – nenabízí. Velká část zájemců již má pozitivní zkušenost z podobných aktivit v minulosti a chtějí se znovu účastnit zajímavé práce pod odborným vedením,“ říká jeden z lektorů stáží Jan Šmydke z Fyzikálního ústavu AV ČR. Konkrétně jemu stážisté Otevřené vědy pomáhají s dílčími kroky, které jsou nutné pro další rozvoj jeho výzkumu.


Stážistky Magdalena Tyrmerová, Tereza Pšejová a Barbora Solnická ve Fyzikálním ústavu AV ČR charakterizovaly řadu vibračních stavů molekuly vody.

Motivace především
Zájemci si mohou do 30. listopadu 2022 vybírat, kterou stáž a na jakém pracovišti by chtěli v příštím roce absolvovat. Ať už studenta baví spíše technické, přírodní nebo humanitní vědy, v nabídce si vybere každý. Přihlašování probíhá prostřednictvím webového portálu Otevřená věda.

„Lektoři si následně na základě přihlášky a motivačního dopisu vybírají nejvhodnějšího kandidáta,“ přibližuje výběrové řízení koordinátorka projektu Michaela Váňová ze Střediska společných činností AV ČR. Student pak stáž může absolvovat sám nebo spolu s dalšími dvěma kolegy v malém vědeckém týmu. Stáže trvají po celý kalendářní rok včetně prázdnin. Časový rozvrh určuje lektor po dohodě se stážisty tak, aby vyhovoval oběma stranám. Minimálně by měly trvat osm hodin v měsíci.

Středoškoláci mají unikátní příležitost osobně poznat nejen samotné vědce, ale také laboratoře, knihovny, dostanou se k zajímavým odborným materiálům a získají jedinečnou praxi. Často pomáhají také s popularizací vědy na akcích jako například Veletrh vědy, Noc vědců apod.


S jednou z lektorek Otevřené vědy – Evou Krupičkovou Pluhařovou z Ústavu fyzikální chemie AV ČR – jsme nedávno dělali rozhovor pro časopis AΩ / Věda pro každého.


Všechna nabízená témata, z nichž lze vybírat, najdete na webu Otevřené vědy.

Stáž je zakončena účastí na studentské konferenci (úvodní fotografie).


Text: Leona Matušková a Michaela Váňová, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR
Foto: Jana Plavec, Akademie věd ČR a archiv Otevřené vědy
Licence Creative Commons  Text a fotografie jsou uvolněny pod svobodnou licencí Creative Commons.

Přečtěte si také