Zahlavi

Význam starověké Sparty pro současnou krajní pravici

20. 11. 2023

Profesor Stephen Hodkinson, emeritní profesor university v Nottinghamu, zavítá do Prahy na výjimečné setkání věnované starověkým dějinám a jejich historikům. Třídenní akce, pořádaná ve dnech 22.–24. listopadu na památku českého doyena oboru klasických studií prof. Pavla Olivy, se dotkne i palčivých otázek dneška.

Mezinárodní konferenci nazvanou Starověké dějiny a historikové starověku: památce prof. Pavla Olivy navštíví řada významných tuzemských i zahraničních badatelů. Klíčovým řečníkem bude právě Stephen Hodkinson z Británie. Jeho hlavními odbornými zájmy jsou především společnost, hospodářství a vojenská organizace starověké Sparty. Zabývá se také dějinami vnímání Sparty v evropské či západní kultuře až po současnost. Za pozornost stojí např. jeho bádání o srovnávání Sparty s nacistickým Německem v Británii 30. a 40. let nebo o porovnávání Sparty se Sovětským svazem v USA za studené války.  Svůj konferenční příspěvek zaměří na historické kořeny toho, jak a proč se ke Spartě hlásí krajně pravicové síly v Evropě a USA. 

Více o prof. Stephenu Hodkinsonovi  

Spojujícím motivem konference je osobnost jiného předního odborníka na dějiny starověkého Řecka a Říma, a sice českého profesora Pavla Olivy, od jehož narození uplyne 23. listopadu 100 let. Akci, kterou lze mezi historiky a klasickými filology považovat za zcela výjimečnou, pořádá ve Ville Lanna Kabinet pro klasická studia při Filosofickém ústavu Akademie věd.

PROGRAM konference


O prof. Pavlu Olivovi
O svém pohnutém životě, zejména mládí, jež strávil v koncentračních táborech, podal svědectví v biografických publikacích Dialogy s profesorem Pavlem Olivou a Holokaust mé rodiny. Přeložil a komentářem opatřil unikátní kreslenou kroniku Alfreda Kantora Svědectví. Terezín – Osvětim – Schwarzheide, prosinec 1941 - květen 1945. V letech 1952–1970 působil v Historickém ústavu ČSAV, v letech 1970–1992 v Ústavu pro klasická studia ČSAV a spolupracoval s Ústavem řeckých a římských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Přednášel na univerzitách v zahraničí, zejména v Německu a ve Velké Británii.

Publikoval velké množství studií o aktuálních otázkách dějin starověku v odborných časopisech doma i v zahraničí (souhrnně Opera minora I, II). Byl autorem či spoluautorem řady učebnic, encyklopedických i monografických publikací o historických etapách a problematice antického Řecka a Říma. Napsal řadu biografií význačných osobností starověkých dějin (Spartakus, Solón, Démosthenés, Polybios), z nichž některé vyšly i v cizojazyčných překladech. Vedle badatelské práce se Pavel Oliva věnoval i činnosti překladatelské. Přeložil Démosthenovy Řeči na sněmu (2002), Aristotelovu Athénskou ústavu (2004), vybrané Plútarchovy spisy (2014, 2015) a zejména Polybiovo historické dílo (2008–2012, ve čtyřech svazcích).

V roce 2009 byl hostem pořadu České televize Na Plovárně.

Kontakt:

Jana Říhová
Filosofický ústav AV ČR
rihova@flu.cas.cz

TZ ke stažení zde.

Kontakty pro média

Markéta Růžičková
vedoucí Tiskového oddělení
+420 777 970 812

Eliška Zvolánková
+420 739 535 007

Martina Spěváčková
+420 733 697 112

press@avcr.cz

Tiskové zprávy