Zahlavi

Tři příspěvky k máchovskému bádání

23. 02. 2024

Mohlo by se zdát, že o Karlu Hynku Máchovi a jeho díle víme už vše, ale zdaleka tomu tak není. Do mozaiky máchovských studií přibyly v nedávné době tři další kameny: digitální vědecké vydání Máje je nyní dostupné online, v České knižnici vyšla nová edice Máchových próz a deníků a Ústav pro českou literaturu AV ČR vydal publikaci Marka Přibila Iluze konstrukcí (Máchovy literární zápisníky).

„Ve skutečnosti jen velmi málo z toho, co dnes ‚víme‘ o Karlu Hynku Máchovi a jeho nejznámější básni, znamená jisté a nezpochybnitelné poznání. Mnoho si museli badatelé a vydavatelé v minulosti domýšlet, mnoho mohli pouze předpokládat,“ říká literární historik Michal Charypar, mj. editor svazku Karel Hynek Mácha: Prózy a deníky a autor monografie Prameny Máchova Máje. Fakta a hypotézy (Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR – Akropolis, 2018).

Digitální vědecká edice Máje online

https://khe.ucl.cas.cz/macha/

Veškeré verze textu Máje (včetně kompletního dochovaného rukopisu i dalších pramenů) nebo třeba databázi všech knižních vydání si lze nově prohlédnout v interaktivním rozhraní na webu Kritické hybridní edice (KHE). Množství textového i obrazového materiálu a jeho přehledné uspořádání ocení nejen badatelé, ale nabízí se i využití při výuce literatury a široké obci zájemců o tuto Máchovu báseň.

Oproti tištěnému vydání Máje v KHE z roku 2019, k němuž byla vědecká edice přiložena na CD, nabízí webová verze aktualizovaná data například v databázi knižních vydání včetně překladů.

Kritickou hybridní edici, jež přináší nově kriticky zpracovaná vydání textů novočeské literatury, připravují členové edičního a textologického oddělení Ústavu pro českou literaturu AV ČR a společně ji vydávají ÚČL, nakladatelství Akropolis a Památník národního písemnictví v Praze.

Karel Hynek Mácha: Prózy a deníky v České knižnici

https://kniznice.cz/component/k2/karel-hynek-macha-i-prozy-a-deniky-i

Máchovy Básně vyšly již v prvním svazku edice Česká knižnice v roce 1997. Jeho prózy zde vycházejí podruhé. Oproti staršímu výboru se tento svazek liší nejen obsahem a uspořádáním, respektujícím rozvržení do Máchou navržených nebo naznačených cyklů a sérií, ale především nabízí zcela novou edici, založenou na ověření textů podle původních pramenů a pro nynějšího čtenáře pravopisně aktualizovanou. Editorem svazku a jedním z autorů komentáře je Michal Charypar.

Bonusem pro badatele i zvídavé čtenáře je zveřejnění veškerých nově vypracovaných a při přípravě této edice užívaných diplomatických přepisů výchozích Máchových a máchovských pramenů na webu České knižnice.

Marek Přibil: Iluze konstrukcí (Máchovy literární zápisníky)

Dosud posledním svazkem edice Varianty vydávané Ústavem pro českou literaturu AV ČR je publikace Marka Přibila. Autor v ní prověřuje platnost faktů, jež stály u zrodu hypotéz o nedochovaných Máchových zápisnících, a zpřesňuje tak nejbližší kontext jeho jediného dnes známého Zápisníku i jeho pozici v souboru máchovských dokumentů.

Více o knize: https://ucl.cas.cz/produkt/iluze-konstrukci-machovy-literarni-zapisniky/

Kontakt:

Lenka Patoková
Ústav pro českou literaturu AV ČR
patokova@ucl.cas.cz
+420 728 889 273

TZ ke stažení zde.

Mácha: Prózy y a deníky, Česká knižnice 2023_m

Mácha: Prózy y a deníky, Česká knižnice 2023_m

Digitální vědecká edice Máje

Digitální vědecká edice Máje

Kontakty pro média

Markéta Růžičková
vedoucí Tiskového oddělení
+420 777 970 812

Eliška Zvolánková
+420 739 535 007

Martina Spěváčková
+420 733 697 112

press@avcr.cz

Tiskové zprávy