Zahlavi

Světoví odborníci na okounovité ryby se sejdou poprvé v Česku

09. 09. 2022

Okouni, candáti, ježdíci a další druhy okounovitých ryb budou hlavním tématem mezinárodní vědecké konference PERCIS, kterou bude hostit od 18. do 23. září 2022 Biologické centrum Akademie věd ČR (BC AV ČR) v Českých Budějovicích. V pořadí již páté setkání vědců i praktiků z celého světa nad problematikou okounovitých ryb se uskuteční poprvé v České republice. Na programu bude pestrá směsice okruhů, mezi nimiž nebude chybět vývoj okounovitých ryb, jejich chování, evoluce, fyziologie, genetika, predátoři a paraziti, management přirozených i uměle udržovaných obsádek či sportovní rybolov. Pozornost bude upřena i na využití nejmodernějších hydroakustických a telemetrických metod ke sledování okounovitých ryb nebo na problém okounovitých ryb coby invazních druhů.

Percid Fish International Symposium, zkráceně PERCIS, je největším a nejprestižnějším mezinárodním setkáním odborníků na okounovité ryby, tedy na okouny, candáty, ježdíky, drsky a třeba candátky. „Oproti jiným konferencím PERCIS nemá předem stanovenou periodicitu. O to je však toto symposium mezi specialisty více očekáváno a atmosféra následných setkání je srdečnější,“ říká Martin Čech za organizátory z výzkumné skupiny Fish Ecology Unit na Hydrobiologickém ústavu BC AV ČR. Do Českých Budějovic zavítá přes 80 odborníků z více než dvaceti zemí světa.

Mezi hlavní řečníky symposia bude patřit John F. Craig, dlouholetý editor časopisu Journal of Fish Biology, autor světově uznávaných knih The Biology of Perch and Related Fish (Biologie okouna a příbuzných ryb) a Percid Fishes Systematics, Ecology and Exploitation (Systematika, ekologie a využití okounovitých ryb). Robert Arlinghaus, jeden z nejznámějších a nejrespektovanějších ichtyologů současnosti, mimo jiné editor prestižního časopisu Fish and Fisheries, bude hovořit o udržitelnosti sportovního rybolovu okounovitých ryb. Příspěvek Petera Eklӧva se bude zabývat významem vnitrodruhové variability chování, morfologie a metabolismu okouna říčního při interakcích na rozhraní jednotlivých prostředí. Martti Rask, nestor výzkumu okounovitých ryb ve Finsku, bude ukazovat příklady reakcí populací okounů říčních na různé změny jezerního prostředí a možnosti využití okouna v environmentálním monitoringu. Poslední hlavní řečník, David G. Fielder, bude přednášet o zotavení populace candáta severoamerického v zálivu Saginaw jezera Huron, jednoho z největších jezer Severní Ameriky. Spojitost se situací našeho candáta obecného např. v údolní nádrži Lipno zde není nikterak náhodná.

Letošní symposium PERCIS V je věnováno doc. RNDr. Josefu Matěnovi, CSc. (†22. září 2021), dlouholetému řediteli Hydrobiologického ústavu BC AV ČR v Českých Budějovicích, kolegovi, kamarádovi, výjimečnému odborníkovi i skvělému člověku, pravému specialistovi na okounovité ryby.

Z historie mezinárodních symposií PERCIS

Historie mezinárodních symposií PERCIS sahá do roku 1976, kdy bylo první toto odborné setkání uspořádáno v Quetico Centru ve státě Ontario v Kanadě (PERCIS I). Za tehdejší Československou socialistickou republiku se ho zúčastnil Karel Pivnička z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, Juraj Holčík ze Slovenské akademie věd a původem Čechoslovák, emigrant, Evžen K. Balon z Guelphské univerzity (Kanada), dnes pravé legendy československé ichtyologie. Druhé symposium (PERCIS II) se konalo až v roce 1995 a hostitelskou zemí bylo Finsko (Vaasa). Za Českou republiku se ho nezúčastnil nikdo. Třetí symposium (PERCIS III) proběhlo v roce 2003 v Medisonu ve státě Wisconsin, USA. Za Českou republiku se ho zúčastnil Josef Matěna a Marie Prchalová z Hydrobiologického ústavu AV ČR. Poslední, čtvrté symposium (PERCIS IV) se uskutečnilo v estonském Tartu v roce 2016. Za Českou republiku se zúčastnil Martin Čech z Hydrobiologického ústavu BC AV ČR.

Další informace o symposiu mohou zájemci získat na adrese https://www.percis-v.eu/.


Symposium PERCIS V je podpořeno projektem IBERA - Začlenění Biologického centra AV ČR, v. v. i., do evropského výzkumného prostoru (r. č.: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006247), Městem České Budějovice, Českou limnologickou společností a např. SIMRAD By KONGSBERG.

Kontakt:

Mgr. Daniela Procházková
referentka publicity
Biologické centrum AV ČR
778 468 552

daniela.prochazkova@bc.cas.cz

 

TZ ke stažení zde.

Josef Matěna (†22. září 2021), specialista na okounovité ryby a dlouholetý ředitel Hydrobiologického ústavu BC AV ČR, jemuž je věnováno letošní sympozium PERCIS.

Josef Matěna (†22. září 2021), specialista na okounovité ryby a dlouholetý ředitel Hydrobiologického ústavu BC AV ČR, jemuž je věnováno letošní sympozium PERCIS.

FOTO: Archiv BC AV ČR
Candát

Candát

FOTO: Jiří Peterka, BC AV ČR
Trofejní okoun říční

Trofejní okoun říční

FOTO: Martin Čech, BC AV ČR

Kontakty pro média

Markéta Růžičková
vedoucí Tiskového oddělení
+420 777 970 812

Eliška Zvolánková
+420 739 535 007

Martina Spěváčková
+420 733 697 112

press@avcr.cz

Tiskové zprávy