Zahlavi

Stopy lidského umu: projekt odhaluje opomenuté stavby předků

04. 10. 2022

Mlýny, pily, valchy, sklárny, bělírny nebo cihelny – drobné objekty a technologie, které umožňovaly, aby si naši předci opatřili vše potřebné ke skromnému životu. Na rozdíl od sakrálních památek, jako jsou boží muka či kapličky, se ale těmto stavbám nedostává tolik pozornosti. Napravit to chce projekt Stopy lidského umu Etnologického ústavu AV ČR. Veřejnosti ukáže, jak zruční naši předci byli.

Podobné objekty mají pro naše dědictví nesporný kulturně-historický význam. Salaše, dehtárny, kovárny, vápenky a další provozy zanechaly výraznou stopu v české krajině v podobě dochovaných staveb, místních jmen nebo sdílených příběhů.

Dědictví se ale nedostává dostatečné badatelské pozornosti kvůli chybějícím historických pramenům. Nedostatečná ochrana památek navíc způsobila, že velká část dané stavby případně zanikla.

„Některé provozy sice byly přeneseny nebo rekonstruovány v muzeích v přírodě, je to ale jen zlomek někdejšího bohatství. Navíc je vytržený ze svého krajinného, sociálního a kulturního kontextu. V našem projektu hledáme způsob ochrany těchto provozů přímo na místech, kde stojí nebo stály,“ říká jeden z jeho autorů Přemysl Mácha.

Výzkumný tým tvoří geolog, archeolog, lesník, historici, geoinformatici i etnografové.

„Věříme, že náš výzkum díky svému širokému záběru přinese první ucelený obraz o výrobním a řemeslném bohatství určitého území,“ doplňuje Mácha.

Badatelé spolupracují přímo s majiteli objektů, obcemi, spolky či místními muzei. První příklady zdokumentovaných řemeslných dovedností našich předků si veřejnost může již nyní prohlédnout na webové stránce projektu https://stopyumu.cz.

Zapojit se může každý 

Výstupy projektu budou složit odborné veřejnosti i popularizaci vědy. Kromě videí na youtube nebo diskusí v knihovnách se zájemci můžou těšit na výstavy v regionálních muzeích, knížku, internetovou mapovou aplikaci, kešky ukryté na místech zaniklých technických provozů nebo interaktivní hru pro děti. První výstava bude zahájena v Karlovském muzeu ve Velkých Karlovicích 27. listopadu ve 13:00 při příležitosti Kateřinského jarmarku. Lidé se navíc mohou sami do projektu Stopy lidského umu zapojit, pokud vědí o podobné stavbě ve svém okolí.

Projekt společně řeší výzkumníci z Etnologického ústavu Akademie věd ČR a Ústavu evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Jde o tříletý interdisciplinární projekt založený na intenzivním archivním, terénním a etnografickém výzkumu. Vědci s ním začali v roce 2020.

Více informací:

PhDr. Přemysl Mácha, Ph.D.
Etnologický ústav AV ČR
macha@eu.cas.cz

TZ ke stažení zde

Domácí pálení cihel na Horní Bečvě, 1951. Zdroj: Etnologický ústav AV ČR, Praha

Domácí pálení cihel na Horní Bečvě, 1951. Zdroj: Etnologický ústav AV ČR, Praha

Palačkova valašská pila v Rožnově pod Radhoštěm, 1899

Palačkova valašská pila v Rožnově pod Radhoštěm, 1899

Zdroj: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Rahoštěm
Milíř v údolí Dinotice pod Cábem

Milíř v údolí Dinotice pod Cábem

Zdroj: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm
Valcha na výrobu sukna, Prostřední Bečva, první třetina 20. století

Valcha na výrobu sukna, Prostřední Bečva, první třetina 20. století

Zdroj: Soukromá sbírka Milana Hambálka, Rožnov pod Radhoštěm

Kontakty pro média

Markéta Růžičková
vedoucí Tiskového oddělení
+420 777 970 812

Eliška Zvolánková
+420 739 535 007

Martina Spěváčková
+420 733 697 112

press@avcr.cz

Tiskové zprávy