Zahlavi

Nejvyšší medaili Akademie věd převezme světově uznávaný matematik Pavel Pudlák

27. 06. 2022

Matematická logika a teorie výpočetní složitosti jsou hlavními oblastmi zájmu Pavla Pudláka z Matematického ústavu AV ČR. Jeho vědecké výsledky tvoří často základ těchto oborů. Svůj matematický talent navíc doplňuje niternou filozofickou motivací. Za celoživotní práci mu Akademie věd dnes udělí čestnou medaili De scientia et humanitate optime meritis.

Osobnost Pavla Pudláka z Matematického ústavu AV ČR v sobě snoubí nadšení z řešení matematických problémů, široký rozhled i filozofické přemýšlení. Je světově uznávaným odborníkem v matematice a informatice. Jeho stěžejní práce poskytují např. dolní odhady na složitost výrokových kalkulů. Krom toho ale (nejen) tyto jeho poznatky mají přímý vztah k jednomu z matematických rébusů – tzv. P/NP problému, který je jedinečný i svým praktickým a filozofickým přesahem. Jde o jednu ze sedmi největších výzev moderní matematiky vyhlášených v roce 2000 Clayovým matematickým institutem, ze kterých byla dosud vyřešena pouze jediná. Tato obtížná otázka láká i Pavla Pudláka a věnoval se jí ještě dříve, než byla vyhlášena.

Pavel Pudlák patří k nejcitovanějším českým matematikům, vydal několik monografií a v roce 2013 získal prestižní evropský ERC grant. Vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu UK a vzápětí nastoupil do Matematického ústavu AV ČR, kde působí dodnes. Se svou alma mater ovšem stále udržuje kontakt. Vyškolil či vedl řadu doktorandů a postdoktorandů z České republiky i ze zahraničí.

Čestnou medaili De scientia et humanitate optime meritis za zvláště záslužnou činnost v oblasti vědy a prosazování humanitních idejí převezme Pavel Pudlák dnes z rukou předsedkyně AV ČR Evy Zažímalové ve vile Lanna v Praze.

prof. Pavel Pudlák
prof. Pavel Pudlák

TZ ke stažení zde.

Kontakty pro média

Markéta Růžičková
vedoucí Tiskového oddělení
+420 777 970 812

Eliška Zvolánková
+420 739 535 007

Martina Spěváčková
+420 733 697 112

press@avcr.cz

Tiskové zprávy