Zahlavi

Největší římsko-barbarský festival GERMANIA SUBACTA v ČR se uskuteční 3. září

01. 09. 2022

Po téměř 2000 letech se na archeologické lokalitě Hradisko u Mušova u Pasohlávek na Moravě opět utáboří římští legionáři a jejich odvěcí nepřátelé Germáni a Keltové. Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. a jeho Návštěvnické centrum Mušov – Brána do Římské říše zvou všechny zájemce na největší historický festival se starověkou tematikou v ČR, jehož název GERMANIA SUBACTA odkazuje na heslo, jímž Římané hlásali vítězství nad Germány. Více než stovka aktérů z historických skupin zde předvede vojenskou výzbroj a výstroj, řemesla, vojenské formace a taktiky, či jezdecké vystoupení. Přístupná bude i archeologická výstava v budově Návštěvnického centra a různé aktivity pro děti v jeho zázemí.

V letošním roce proběhne již 3. ročník římsko-barbarského festivalu GERMANIA SUBACTA (Germánie byla poražena). Jedná se o jedinečnou akci v České republice, při níž se sejde více než stovka účinkujících na nejvíc autentické lokalitě u nás, na Hradisku u Mušova.“ říká jedna z organizátorek festivalu Pavla Růžičková. „V letech 172–180 n. l. zde totiž římští legionáři císaře Marca Aurelia postavili pevnost, ze které kontrolovali místní germánské obyvatelstvo z germánského kmene Markomanů a pronikali dál hluboko na nepřátelské území. Tábory římských legií byly zaznamenány až v Olomouci a doposud nejseverněji v Jevíčku. Římská armáda území Markomanů v této době okupovala, a zřejmě jen smrt samotného císaře přerušila plány na jeho trvalé připojení k Římské říši“ doplňuje Balázs Komoróczy, odborník na dobu římskou, tvůrce Návštěvnického centra Mušov – Brána do Římské říše a ředitel Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i.

Letošní ročník festivalu začíná již v pátek 2. září v 17:00 hod., kdy je pro zájemce připravena poutavá přednáška věhlasné české historičky starověku Jarmily Bednaříkové na téma Způsobili Germáni středověk? Následně bude festival oficiálně zahájen organizátory a starostkou obce Pasohlávky Martinou Dominovou za doprovodu historických skupin.

Hlavní program je připraven na sobotu 3. září, kdy bude Návštěvnické centrum otevřeno již od 9:00 hod. a jeho expozici si zájemci budou moci prohlédnout během celého dne. Mezi 9:30 a 10:30 se ve vstupním foyeru budovy uskuteční povídání historika Mgr. Tomáše Antoše u mapy Římské říše. V zázemí budovy budou připraveny herní a rukodělné aktivity pro děti i dospělé. Tato budova, kde si návštěvníci mohou zakoupit kromě vstupenek též zajímavé upomínkové předměty, je zároveň i vstupní branou do pevnosti na Hradisku u Mušova.

Na samotném vrcholu Hradiska, který je od centra vzdálen 400 metrů, bude po celý den k vidění stanový tábor římských legionářů, a také osady jejich barbarských protivníků z řad Germánů i Keltů. Doplňují je též nejrůznější ukázky práce jejich řemeslníků.

Hlavní program zahájí unikátní představení Hippika gymnasia mezi 11:00 a 12:00 hodinou. Jezdecké vystoupení divadelní a kaskadérské skupiny Štvanci pod vedením Roberta Šlapanského představí um římských jezdců v plné zbroji. Následuje mezi 13:00 a 14:00 Harpastum, oblíbená míčová hra legionářů podobná rugby. V čase 14:00 až 15:00 se uskuteční Dětská bitva slibující nejmenším návštěvníkům nezapomenutelný zážitek. Atrapami mečů a štítů se po krátkém výcviku mohou pustit do lítého boje proti svým keltským protivníkům. Od 15.00 následují Formace Římanů, Germánů a Keltů. Divákům se postupně představí a své přednosti patřičně vyzdvihnou Germánští bojovníci (15:00 hod.), Keltové (15:30 hod.) a římští legionáři (16:00 hod.).

Vyvrcholením celého programu je Římsko-barbarská bitva, která se odehraje mezi 16:30 a 17:30 hod. – vrcholem dne bude bitva římského vojska s barbarskými válečníky. V předtuše triumfu římské armády bojiště navštíví i samotný císař Marcus Aurelius, před který v 17.30 všichni účastníci skončené bitvy předstoupí v rámci triumfálního nástupu.


Návštěvnické centrum Mušov – Brána do Římské říše funguje od června roku 2020 jako prezentační, popularizační a vzdělávací zařízení Archeologického ústavu Akademie věd ČR, Brno. V jeho moderní budově jsou multimediálními prezentacemi i tradičními vitrínami s archeologickými nálezy představeny historické okolnosti budování římské pevnosti na Hradisku u Mušova a archeologické stopy působení Římanů na našem území. Návštěvníky zde čeká široká škála forem prezentací včetně atraktivních filmů, hologramu, rekonstruovaného legionáře a různých tematických her.

Mediální kontakt za Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.:

Mgr. Pavla Růžičková
ruzickova@arub.cz
tel.: +420 723 026 765

TZ ke stažení zde.

Kontakty pro média

Markéta Růžičková
vedoucí Tiskového oddělení
+420 777 970 812

Eliška Zvolánková
+420 739 535 007

Martina Spěváčková
+420 733 697 112

press@avcr.cz

Tiskové zprávy