Zahlavi

Dva nové granty ERC: výzkum pro léčbu rakoviny a holografická endoskopie

24. 05. 2022

Více než tři a půl milionu korun na rok a půl špičkového výzkumu dle svých představ – částka, kterou obdrží 55 vědců z rozpočtu Evropské unie. Nositele nově vyhlášených ERC grantů Proof of Concept dnes zveřejnila Evropská výzkumná rada (ERC). Dva z grantů putují také do České republiky, oba na pracoviště Akademie věd ČR: Milanu Vrábelovi a Tomáši Čižmárovi.

ERC Proof of Concept granty jsou určené pro předchozí příjemce ERC grantů, jejichž výsledky skýtají zajímavé možnosti pro další využití v praxi. Dodatečné financování má umožnit ověřit jejich komerční či společenský potenciál. Příjemci v České republice jsou Milan Vrábel z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR a Tomáš Čižmár z Ústavu přístrojové techniky AV ČR v Brně.

Navigace pro zabijácké buňky

Překvapivý objev učiněný v rámci ERC Starting grantu Milana Vrábela by mohl vést k nové metodě využitelné v léčbě virových onemocnění či v protirakovinové imunoterapii.

V původním výzkumu se vědci naučili barevně označovat buněčné struktury a biologicky aktivní látky a sledovat tak v přímém přenosu působení protirakovinového léku v živých buňkách. „Pak jsme zjistili, že můžeme dělat mnohem více – třeba umístit na ně molekulu, která by dokázala např. imunitní buňku rychle nasměrovat přímo k nádorové buňce, aby ji mohla zlikvidovat,“ říká Milan Vrábel.

Vědci zjistili, že pomocí vyvinuté metodologie mohou např. cílit na tzv. NK buňky (natural killer cells), jimž prostřednictvím přidané molekuly pomohou rychleji vyhledat nádorové buňky, které by jinak unikly pozornosti, a zlikvidovat je.

V imunoterapii se již používá podobná metoda využívající upravené buňky imunitního systému pro efektivnější likvidaci nádorových buněk. Metoda je však velmi nákladná a komplikovaná, protože je založená na genetické úpravě T-lymfocytů odebraných z těla konkrétního pacienta, pro nějž je léčba určena. Nová metoda týmu Milana Vrábela umožňuje naopak rychlou úpravu NK buněk pomocí jednoduchých chemických reakcí z připravených ingrediencí a především jejich využití i pro jiného pacienta, než kterému byly odebrány.

„Díky tomuto grantu budeme moci přímo porovnat naši metodu s již používanou metodou upravených T-lymfocytů a ověřit tak její skutečný přínos. Pokud studie dopadne dobře, mohla by se naše metoda dostat do praxe během několika let,“ dodává Milan Vrábel.

Nové možnost holografické endoskopie

Zavést novou kompletní technologickou platformu pro zkoumání dopadu hluboké mozkové mrtvice je cílem Tomáše Čižmára. K výzkumu bude využívat holografický endoskop, světově unikátní nástroj, který jeho tým vyvíjí více než 10 let a díky grantu jej bude moci výrazně technologicky zdokonalit. Endoskop je upraven speciálně tak, aby umožňoval vyvolat řízenou mrtvici ve zvolené mozkové struktuře zvířecího modelu.

„Již dostupná zobrazovací kapacita přístroje usnadní jeho navigaci a po vyvolání řízené mrtvice bude možné sledovat změny uskupení neuronů v dané oblasti a zároveň i zánik signalizační aktivity,“ vysvětluje Tomáš Čižmár. To představuje výrazné rozšíření použitelnosti přístroje z pohledu uživatelů v oblasti neurověd.

Neurologické poruchy jsou celosvětově jednou z nejzávažnějších společenských zátěží. WHO uvádí, že mrtvice je druhou nejčastější příčinu úmrtí s roční úmrtností přibližně 6,5 milionu, přičemž přibližně
50 % přeživších je chronicky postižených. „Náš výzkum by měl příslušné vědecké komunitě představit nástroj, s jehož pomocí bude možné mnohá tajemství těchto závažných onemocnění poodhalit a pomoci jak v jejich léčbě, tak i v prevenci,“ upřesňuje zásadní význam vědeckého výzkumu pro budoucnost Tomáš Čižmár.

 

Evropská výzkumná rada (European Research Council, ERC) vznikla v roce 2007 a uděluje granty z rozpočtu Evropské unie, které mají za cíl podporovat excelentní vědu ve všech oborech. ERC nepodporuje sítě nebo mezinárodní konsorcia, ale individuální řešitele a jejich výzkumné týmy. Řešitel může být jakékoli národnosti, ale zvolená hostitelská instituce se musí nacházet v členském státě EU, popř. v zemi asociované k rámcovému programu EU. Jediným kritériem hodnocení je vědecká excelence – jak návrhu projektu, tak samotného řešitele. Kromě předchozích výsledků v oboru se předpokládá, že výzkumní pracovníci přijdou se zcela novou revoluční myšlenkou, jež není pouhým pokračováním jejich dřívějších úspěchů, ale může výrazně ovlivnit daný obor, posunout jeho hranice či otevřít nové výzkumné perspektivy.

 

Více informací

Milan Vrábel, Ph.D.
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
milan.vrabel@uochb.cas.cz

 

prof. Mgr. Tomáš Čižmár, Ph.D.
Ústav přístrojové techniky AV ČR
cizmart@isibrno.cz
+420 773 113 191

TZ ke stažení

IMG-Taxol in cancer cells

IMG-Taxol in cancer cells

FOTO: Milan Vrabel Group, IOCB Prague)
Milan Vrábel

Milan Vrábel

FOTO: Tomáš Belloň, ÚOCHB
Milan Vrábel se skupinou

Milan Vrábel se skupinou

FOTO: Tomáš Belloň, ÚOCHB
Tomáš Čižmár

Tomáš Čižmár

FOTO: Tomáš Čižmár
Holografický endoskop zobrazuje neuronové okruhy v živé mozkové tkáni

Holografický endoskop zobrazuje neuronové okruhy v živé mozkové tkáni

FOTO: Tomáš Čižmár
Po překonání všech technologických a metodologických problémů bude možné holografický endoskop využít pro pozorování detailů neuronových okruhů v jakékoli části mozku zcela funkčního a pohybujícího se zvířecího modelu.

Po překonání všech technologických a metodologických problémů bude možné holografický endoskop využít pro pozorování detailů neuronových okruhů v jakékoli části mozku zcela funkčního a pohybujícího se zvířecího modelu.

FOTO: Tomáš Čižmár

Kontakty pro média

Markéta Růžičková
vedoucí Tiskového oddělení
+420 777 970 812

Eliška Zvolánková
+420 739 535 007

Martina Spěváčková
+420 733 697 112

press@avcr.cz

Tiskové zprávy