Zahlavi

Archeologické léto 2023

12. 06. 2023

Oblíbená prázdninová akce Archeologické léto je zpátky! Odborníci z Archeologických ústavů AV ČR a několika desítek dalších institucí zvou na návštěvu atraktivních archeologických lokalit a míst se zajímavou a mnohdy tajemnou historií. K jakému účelu mohla sloužit kruhová stavba z období neolitu v Praze-Vinoři? Co víme o mohyle Žuráň, z níž řídil Napoleon bitvu tři císařů? Jak probíhá dobrodružný archeologický výzkum na dně přehrady v Mohelně? Na tyto i mnohé další otázky odpoví profesionální archeologové přímo v terénu. Od 14. června můžete společně s nimi prozkoumat přes 90 atraktivních lokalit s výběrem z více než 250 komentovaných prohlídek na celém území ČR.

Přijďte se podívat na neolitický rondel, hradiště z doby bronzové až raného středověku, středověké hrady! Každoroční celorepubliková akce organizovaná Archeologickými ústavy Akademie věd ČR v Praze a v Brně ve spolupráci s více než pěti desítkami vědeckých, muzejních a dalších regionálních pracovišť nabídne i letos program prohlídek archeologických lokalit s odborným výkladem profesionálních archeologů. Rozšíří tak nabídku poznávacích a výletních cílů pro laickou i poučenou veřejnost a zájemcům poskytne jedinečnou šanci – „prozkoumat“ lokality známé i méně známé.

Práce archeologů v přímém přenosu nebo pravěk na vlastní kůži  

Během prohlídek se lidé seznámí s prací archeologů přímo při probíhajících archeologických výzkumech v Sezemicích nebo v Těšeticích-Kyjovicích. V archeoparcích navíc vědci slibují zážitek pravěku na vlastní kůži. Některá naleziště bude možné procházet ve dvou realitách – přímo v terénu s průvodcem a virtuálně. Stačí si jen včas rezervovat termín: http://www.archeologickeleto.cz.

Akci sice koordinují Archeologické ústavy AV ČR v Praze a Brně, ale nikdy by ji nebylo možné uskutečnit bez ochoty a obrovského nasazení odborníků z více než padesáti spolupracujících institucí a pracovišť. Prohlídky zajistí zkušení archeologové, kteří zájemcům představí, co práce archeologa obnáší a co se skutečně skrývá v zemi na známých i pozapomenutých lokalitách. 

I když se osobní návštěvě hradiště, mohylníku nebo zaniklé středověké vesnice nic nevyrovná, pro ty, kteří přijít nemůžou, jsou s pomocí Archeologického atlasu České republiky připravené virtuální prohlídky.

Kontakt pro média:

Zdenka Kosarová
Archeologický ústav AV ČR, Brno
kosarova@arub.cz

Jaroslav Řídký
Archeologický ústav AV ČR, Praha
ridky@arup.cas.cz


Na Archeologickém létě 2023 se podílejí:

Archeologické muzeum Šatlava v České Lípě

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.

Archeopark Plzeň

Archeopark pravěku Všestary

Archevita

Dům přírody Moravského krasu

Dům přírody Českého ráje

Jeskyňářská skupina ČSS 6-01 Býčí skála

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – Archeologický ústav

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích

Katedra historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Masarykovo muzeum v Hodoníně

Moravské zemské muzeum

Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou

Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici

Muzeum Blanenska

Muzeum Brněnska

Muzeum Českého ráje v Turnově

Muzeum Cheb

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně

Muzeum Jindřichohradecka

Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích

Muzeum Komenského v Přerově

Muzeum Kroměřížska

Muzeum města Ústí nad Labem

Muzeum Mladoboleslavska

Muzeum Novojičínska

Muzeum regionu Boskovicka

Muzeum T. G. M. Rakovník

Muzeum Těšínska

Muzeum východních Čech v Hradci Králové

Muzeum Vysočiny Jihlava

Muzeum Vyškovska

Národní památkový ústav

Národní památkový ústav – ú.o.p. České Budějovice

Národní památkový ústav – ú.o.p. Olomouc

Národní památkový ústav – ú.o.p. Plzeň

Národní památkový ústav – ú.o.p. Telč

Oblastní muzeum Praha-východ

Oblastní muzeum v Lounech

Ostravské muzeum

Oživená (pre)historie

Podřipské muzeum v Roudnici nad Labem

Polabské muzeum

Poutní místo Stará Boleslav

Regionální muzeum a galerie v Jičíně – Muzeum hry

Regionální muzeum v Kolíně

Regionální muzeum v Mikulově

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti

Správa jeskyní České republiky

Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy

Univerzita Hradec Králové – Fakulta filozofická, katedra archeologie

Univerzita Hradec Králové – Fakulta informatiky a managementu

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Univerzita Karlova v Praze, Ústav pro archeologii

Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofické fakulta, katedra historie – sekce archeologie

Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Ústav archeologické památkové péče Brno, v. v. i.

Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i.

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě

Vojenské lesy a statky ČR – DIVIZE MIMOŇ

Vojenský historický ústav Praha

Východočeské muzeum v Pardubicích – Zámek Pardubice

Západočeská univerzita – Filozofická fakulta, katedra archeologie

TZ ke stažení zde.

Pohled z ptačí perspektivy na terénní výzkum neolitického rondelu v Praze-Vinoři

Pohled z ptačí perspektivy na terénní výzkum neolitického rondelu v Praze-Vinoři

FOTO: ARÚ Praha
Pohled z ptačí perspektivy na terénní výzkum Hradiska u Mušova

Pohled z ptačí perspektivy na terénní výzkum Hradiska u Mušova

FOTO: ARÚB
Pohled z ptačí perspektivy na terénní výzkum Hradiště v Praze – Vinoři

Pohled z ptačí perspektivy na terénní výzkum Hradiště v Praze – Vinoři

FOTO: ARÚ Praha a ÚPA
Jeskyně Šipka u Štramberka

Jeskyně Šipka u Štramberka

FOTO: Muzeum Novojičínska
Kresebná a fotografická dokumentace hrobu „vinořské princezny“.

Kresebná a fotografická dokumentace hrobu „vinořské princezny“.

Dokumentace ÚPA a ARÚ Praha

Kontakty pro média

Markéta Růžičková
vedoucí Tiskového oddělení
+420 777 970 812

Eliška Zvolánková
+420 739 535 007

Martina Spěváčková
+420 733 697 112

press@avcr.cz

Tiskové zprávy