Zahlavi

Akademie věd ČR přerušuje či ukončuje vědecké aktivity v Rusku a Bělorusku

03. 03. 2022

Na invazi vojsk Ruské federace a Běloruské republiky na Ukrajinu a bezprecedentní porušení mezinárodního práva reaguje Akademie věd ČR ukončením či přerušením smluv o vědecké spolupráci s institucemi Ruské federace a Běloruské republiky. Na blíže nespecifikované období zastavuje i všechny další vědecké aktivity realizované v rámci některého z 54 pracovišť Akademie věd ČR.

Podle předsednictva Akademické rady AV ČR je nyní nepřijatelné spolupracovat s institucemi ze zemí, které nerespektují základní hodnoty civilizovaného světa. „Opětovné obnovení těchto vztahů je podle nás možné teprve tehdy, až Rusko a Bělorusko zastaví bezdůvodnou agresi a pokusí se vyřešit konflikt mírovou cestou,“ uvádí Eva Zažímalová, předsedkyně Akademie věd ČR.

S Ruskou federací jsou pracoviště Akademie věd ČR provázána ve více než padesáti vědeckých projektech a aktivitách, s Běloruskou republikou jde v současnosti o dvě spolupráce.

Ukončení nebo zmrazení projektů

Akademie věd ČR sdružuje celkem 54 pracovišť, samostatných veřejných výzkumných institucí.

„Je na zvážení vedení jednotlivých ústavů, které mají vlastní právní subjektivitu, zda přistoupí k plnému ukončení dosavadní spolupráce či pouze dočasnému zmrazení, respektive pozastavení činností vykonávaných na základě uzavřených smluv,“ říká David Honys, člen Akademické rady pověřený koordinací mezinárodní spolupráce Akademie věd ČR.

„Vědci a vědkyně Akademie věd nemohou mlčet tváří v tvář válečnému konfliktu na území Evropy a stojí na straně dodržování lidských práv, svobod a demokracie. Odsuzujeme akty agrese Ruské federace proti územní celistvosti a politickému uspořádání Ukrajiny,“ uvedla již dříve v prohlášení AV ČR.

Více informací:               

prof. RNDr. David Honys, Ph.D.
Rada pro zahraniční styky AV ČR
honys@kav.cas.cz
+420 221 403 474

TZ ke stažení zde

Kontakty pro média

Markéta Růžičková
vedoucí Tiskového oddělení
+420 777 970 812

Eliška Zvolánková
+420 739 535 007

Martina Spěváčková
+420 733 697 112

press@avcr.cz

Tiskové zprávy