Zahlavi

Akademie věd ČR podporuje vědce na Ukrajině

24. 02. 2022

Na studenty vysokých škol, postdoktorandy a vědce působící na území napadené Ukrajiny cílí podpora v podobě stáží, kterou připravuje Akademie věd ČR.

Akademie věd ČR podporuje prohlášení předsedy vlády České republiky k vývoji situace na Ukrajině a odsuzuje akty agrese Ruské federace proti územní celistvosti a politickému uspořádání Ukrajiny, které dnes v ranních hodinách vyvrcholily invazí.

„Vědci a vědkyně nemohou mlčet tváří v tvář válečnému konfliktu na území Evropy. Stojíme na straně dodržování lidských práv, svobod a demokracie. Našim kolegům na Ukrajině vyjadřujeme plnou podporu a podáváme pomocnou ruku,“ uvádí Eva Zažímalová, předsedkyně Akademie věd ČR.

Na akademické pracovníky a studenty vysokých škol z Ukrajiny a dalších zemí ohrožených válečným konfliktem proto cílí i nový, aktuálně finalizovaný program mezinárodní spolupráce. Podobné programy připravují i jednotlivá pracoviště Akademie věd ČR,“ říká David Honys, člen Akademické rady AV ČR, který koordinuje mezinárodní spolupráci Akademie věd ČR.

S Národní akademií věd Ukrajiny (National Academy of Sciences of Ukraine, NASU), která vznikla v roce 1918, spolupracuje AV ČR v současné době na šesti projektech: mimo jiné na studiu virové rezistence transgenních rostlin bramboru (s Ústavem experimentální botaniky AV ČR), výzkumu organické hmoty v pobřežních půdách Antarktidy (Biologické centrum AV ČR) nebo polymerních kompozitů pro svařování a 3D tisky (Ústav makromolekulární chemie AV ČR).

TZ ke stažení zde

Kontakty pro média

Markéta Růžičková
vedoucí Tiskového oddělení
+420 777 970 812

Eliška Zvolánková
+420 739 535 007

Martina Spěváčková
+420 733 697 112

press@avcr.cz

Tiskové zprávy