Zahlavi

Ohrožená architektura města Mosulu

8. 2. – 31. 3. 2017

Výstava Ohrožená architektura města Mosulu seznamuje návštěvníky s architektonickým dědictvím města, jehož osud závažně poznamenaly ideologicky motivované útoky radikální skupiny Islámský stát. Výstavní expozice, v níž se prolíná archeologický a historický výzkum s moderními technologiemi, ukazuje současné možnosti zkoumání architektonických památek „na dálku“, především prostřednictvím dat dálkového průzkumu Země pocházejících například z amerických špionážních satelitních systémů. Zničené mosulské památky tak zásluhou českých odborníků znovu získávají svou původní, byť virtuální podobu. Návštěvníci mají jedinečnou příležitost seznámit se s opomíjenou mosulskou architekturou a zároveň nahlédnout do činnosti Orientálního ústavu AV ČR.

V úterý desátého června 2014 obsadila severoiráckou metropoli Mosul radikální organizace Islámský stát. Proklamace nového chalífátu, vydaná o tři dny později, končí slovy: A nyní byste měli hrdě kráčet a těšit se ze spravedlivé a mírumilovné islámské vlády (…), i shledáte, jak velmi velký rozdíl to bude oproti nespravedlivé vládě sekulární. Výsledkem dvouleté „spravedlivé vlády“ tzv. Islámského státu je 12 000 zabitých mosulských obyvatel, 1,5 milionu vyhnanců a zcela zdevastované město, které před válkou patřilo k památkově nejhodnotnějším střediskům Blízkého východu.

Kulturní genocidě Mosulu padly za oběť nejcennější stavby, svědčící o pestré etnické a náboženské minulosti města. Skupina českých historiků a archeologů a jejich iráčtí spolupracovníci se rozhodli systematicky tyto kulturní ztráty mapovat. Cílem jejich projektu, který se od roku 2015 řeší v Orientálním ústavu Akademie věd ČR (program Strategie AV21), je shromáždit maximum informací o téměř padesáti záměrně zbořených islámských a křesťanských stavbách, ale i o architektuře dosud stojící. Získaná data budou po vědeckém vyhodnocení poskytnuta institucím, které se budou angažovat v poválečné obnově města.

Výstava Ohrožená architektura města Mosulu předkládá první výsledky projektu a je svého druhu pokusem o digitální obnovení nenávratně zničených hodnot města. Tam, kde to dochované podklady umožňují, byly vytvořeny přesné digitální modely staveb. Pramenná základna je však velmi nevyrovnaná: mosulská historická architektura se přes své nesporné umělecké hodnoty nestala předmětem systematické dokumentace a hloubkového studia; od roku 2003 je město z bezpečnostních důvodů západním badatelům prakticky nepřístupné. Některé zaniklé stavby tak nebyly dokumentovány ani jedinou fotografií a je dnes nemožné určit jejich umělecko-historický význam.

Ačkoli tragédie mosulské urbicidy zdaleka neskončila a na sčítání škod je ještě brzy, autoři výstavy doufají, že lze mezi odstřelenými i stále stojícími historickými dominantami města stále najít jednotlivé objekty, které bude možné po válce v různém rozsahu konzervovat a vrátit jim alespoň část jejich původní hodnoty a krásy.

001

001

002

002

003

003

004

004

005

005

006

006

007

007

008

008

009

009

010

010

011

011

Autoři výstavy:

Ondřej Beránek a Miroslav Melčák, Orientální ústav AV ČR, v. v. i.
Karel Nováček, Univerzita Palackého v Olomouci
Lenka Starková, Západočeská univerzita v Plzni

Výstavu financovala Akademie věd ČR a finančně podpořil výzkumný program Strategie AV21 a Orientální ústav AV ČR.

Na výstavě spolupracovali:

Akademie věd ČR
Orientální ústav AV ČR, v. v. i.
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.

 

Kudyznudy.cz - tipy na výlet
Informuji.cz = Akce, Kultura a Výlety v ČR