Zahlavi

Chráněná území České republiky očima wikipedistů

8. 4. – 30. 4. 2014

Svobodná internetová encyklopedie Wikipedia dnes patří k nejčastěji využívaným zdrojům informací. Cílem Wikipedie je obsáhnout znalosti ze všech oblastí lidského vědění, a tak se věnuje i přírodním krásám naší vlasti. Na našem území se nachází více než 2400 oblastí, které podléhají zvláštní zákonné ochraně, a navíc přes 5000 památných stromů a alejí. Výsledkem je pestrá mozaika území chráněných pro řadu specifických vlastností živé i neživé přírody. Wikipedie se snaží tato území zmapovat jak textem, tak fotografiemi. Tato výstava fotografií představuje na malé ploše průřez obrazovými informacemi o našich přírodních krásách na stránkách Wikipedie.