Zahlavi

Fyzika pro zítřek

25. 11. - 19. 12. 2014

60 let Fyzikálního ústavu AV ČR