Zahlavi

Bulharský Codex Suprasliensis z 10. století v kontextu byzantsko-slovanských vzájemných vztahů

30. 5. – 26. 6. 2013

Velvyslanectví Bulharské republiky se touto výstavou zapojilo do oslav 1150. výročí Velkomoravské mise sv. Cyrila a Metoděje. Kodex Supraslský (Codex Suprasilensis) byl vytvořen v 10. století v církevním středisku založeném žáky Cyrila a Metoděje v tehdejším hlavním městě Bulharska Preslavi a je psán cyrilicí. Dnes je dochován ve třech částech - v Lublani, Varšavě a Petrohradě - a od r. 2007 je na seznamu Světové paměti UNESCO (Memory of the World List).

Pro Státní kulturní institut při bulharském Ministerstvu zahraničních věcí výstavu, představovanou dvaceti panely, připravil Literární ústav Bulharské akademie věd a její přípravu financovalo UNESCO.