Zahlavi

Stáže pro studenty

Projekt Otevřená věda Akademie věd ČR je vlajkovou lodí spolupráce s mladšími generacemi. Už od roku 2005 zapojujeme talentované studenty středních škol do praktického výzkumu na Akademii věd ČR prostřednictvím studentských vědeckých stáží. Naším cílem je umožnit nadaným studentům se zájmem o vědu a výzkum získat cenné zkušenosti z vědecké praxe, motivovat je k vysokoškolskému studiu a směřovat je k volbě vědecké profesní dráhy. Otevřená věda již více než 15 let středoškolské studenty aktivně zapojuje do činnosti ústavů Akademie věd České republiky.

160607-0001

160607-0001

160607-0002

160607-0002

160607-0003

160607-0003

160607-0004

160607-0004

Otevřená věda prostřednictvím databáze na webové stránce www.otevrenaveda.cz nabízí pestrou škálu témat stáží z přírodních, technických, humanitních i společenských věd. Témata stáží pokrývají nejrůznější vědní obory: biologie, chemie, fyzika, geologie, ekologie, technika, IT, geografie, lékařské vědy, psychologie, ekonomie, historie, filologie, filozofie, právo, dějiny umění, chemická technologie, biofyzika, astronomie a další.

Studentské vědecké stáže v českém a anglickém jazyce se konají pod vedením českých i zahraničních vědecko-výzkumných pracovníků na jednotlivých pracovištích Akademie věd ČR po celé České republice. Stáže pro středoškolské studenty jsou roční, konají se vždy od ledna do prosince a to minimálně 8 hodin v měsíci.

Více informací naleznete na www.otevrenaveda.cz.

Projekt je financován Akademií věd České republiky za přispění Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy.

Ročenka stážistů Otevřené vědy 2019

Kontakt pro studentské stáže

Zuzana Všetečková
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
Divize vnějších vztahů – Odbor projektů rozvoje lidských zdrojů
Vodičkova 40, 110 00  Praha 1
 
telefon: +420 221 403 815