Zahlavi

Začínající vědci představili výsledky svých stáží na konferenci Otevřené vědy

24. 11. 2021

Letošní absolventi Otevřené vědy na závěrečné studentské konferenci projektu představili výsledky svého bádání. Před odbornou porotu během dvou listopadových dnů předstoupila řada mladých a nadějných badatelů, zaznělo téměř osm desítek příspěvků. I v době sílících protiepidemických opatření porotci ocenili vysokou úroveň prezentací i výsledků výzkumu.

Vyzkoušet si, jak se dělá věda, chce rok od roku stále více středoškoláků. Nadaní mladí lidé, kteří by rádi věnovali svůj čas nejen školním aktivitám, proto navštěvují stáže v Akademii věd ČR. Zde se jim dlouhodobě věnují vědkyně a vědci. Studenti si mohou vyzkoušet bádání přímo v laboratořích, knihovnách a dalších odborných pracovištích.

Studentské stáže jim umožňuje projekt Otevřená věda. Jeho letošní závěrečná konference se konala za mimořádných protiepidemických opatření a přísných hygienických podmínek ve dnech 18. a 19. listopadu 2021 v Ústavu molekulární genetiky AV ČR v Praze.

Letos „pouze“ před odborníky
S ohledem na platná vládní nařízení byli organizátoři nuceni pozměnit tradiční koncept konference, aby nedocházelo ke shromažďování zúčastněných. Středoškoláci tak letos prezentovali své výsledky sice bez publika, ale jako vždy před odbornou porotou složenou z vědkyň a vědců AV ČR. Média ani veřejnost si letos odborné příspěvky mladých badatelů vyslechnout nemohla.

Ve čtvrtek 18. listopadu se sešli absolventi stáží letošního ročníku Otevřené vědy, kteří představili odborné příspěvky z druhé vědní oblasti – živá příroda a chemie. Celkem jich zaznělo 40, a to od 69 účastníků. Jejich prezentaci i výsledky hodnotila porota ve složení Hana Sychrová, Tomáš Kraus a Petr Novák.

Cena za výzkum živé přírody
Ve vědní oblasti živá příroda a chemie zvítězila studentka Zuzana Buchová za svůj výzkum zabývající se hledáním nových typů RNA čepiček, kterou vedla lektorka Hana Cahová z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR.

Hana Cahová z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR
Lektorka Otevřené vědy Hana Cahová z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR spolupracuje se středoškoláky na hledání nových typů RNA čepiček.

Druhým místem porota ocenila bádání studentů Matyáše Novotného a Adama Opravila, kteří prezentovali výsledky stáže zabývající se syntézou nanoporézních koordinačních polymerů, na které je vedl Jan Demel v Ústavu anorganické chemie AV ČR.

Pro mimořádnou kvalitu a odbornou připravenost příspěvků se porota rozhodla udělit dvě třetí místa. Alena Machalíková získala cenu za svůj výzkum v oblasti funkce reaktivních forem kyslíku v beta buňkách slinivky břišní, pod vedením Blanky Holendové z Fyziologického ústavu AV ČR. „Baví mě předávat svoje zkušenosti mladším, a díky jejich zpětné vazbě a jinému úhlu pohledu získávat větší nadhled ve vlastním výzkumu,“ říká Blanka Holendová.

Blanka Holendová z Fyziologického ústavu AV
Lektorka Otevřené vědy Blanka Holendová z Fyziologického ústavu AV ČR vypsala stáž zabývající se výzkumem reaktivních forem kyslíku v beta buňkách slinivky břišní i pro příští rok.

Ocenění za mimořádné výsledky svého bádání si odnesla i Martina Frýbová, která letos zkoumala míru odmítání parazitických vajec kukačky obecné ťuhýkem obecným ve spolupráci s Michalem Šulcem z Ústavu biologie obratlovců AV ČR.

Cena za výzkum neživé přírody
V pátek 19. listopadu 2021 se v prostorách konferenčního centra sešli absolventi stáží z první vědní oblasti, jejímž tématem je neživá příroda. V dopoledním bloku prezentací zaznělo celkem 18 příspěvků od 31 středoškoláků. Jejich prezentace hodnotila porota ve složení Antonín Fejfar, Hanuš Seiner a Jan Šafanda.

První místo zde obsadila studentka Magdaléna Musilová, která navštěvovala stáž zaměřenou na taktický urbanismus a mapování bariér v Brně. Její stáž vedl lektor Jakub Trojan z brněnské pobočky Ústavu geoniky AV ČR.

Ze stáže Magdalény Musílkové a Jakuba Trojana o taktickém urbanismu a mapování bariér v Brně.
Studentka Magdaléna Musílková a vědec Jakub Trojan spolupracují na projektu o taktickém urbanismu a mapování bariér v Brně.

Druhé místo pak obsadil středoškolák Ondřej Škrna se svým příspěvkem o modelování optických vlastností zlatých nanostruktur. Jeho stáž vedl Petr Bouř z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR.

Třetí místo společně získali studenti Štěpán Tomek a Jakub Hadač za stáž zaměřenou na konstrukce automatické fotometrické kamery, kterou absolvovali v Astronomickém ústavu AV ČR v Ondřejově pod vedením lektora Martina Jelínka. Středoškoláci zkonstruovali kameru, která bude měřit pozorovací podmínky ve hvězdárně při použití robotického dalekohledu.

Lektor stáže Martin Jelínek ukazuje kameru, kterou zkonstruovali a naprogramovali středoškoláci Štěpán Tomek a Jakub Hadač.
Lektor stáže Martin Jelínek ukazuje kameru, kterou zkonstruovali a naprogramovali středoškoláci Štěpán Tomek a Jakub Hadač.

Cena za výzkum v humanitních vědách
Odpolední část druhého dne konference pak patřila humanitním a společenským vědám. Zde zaznělo celkem 20 příspěvků, které prezentovalo 45 středoškoláků. Hodnotila porota ve složení Eva Doležalová, Markéta Pravdová a Jan Mařík.

První místo obsadily studentky Karolína Jelínková, Monika Smiešková a Leona Wagnerová za svou práci na tématu gender a technologie, kterou vedla socioložka Nina Fárová ze Sociologického ústavu AV ČR.

Leona Wagnerová, Karolína Jelínková, Monika Smiešková, (zleva)
Trojice středoškolaček, která vyhrála první místo v soutěžní kategorii humanitní a společenské vědy: Leona Wagnerová, Karolína Jelínková, Monika Smiešková (zleva).

Ani ve třetí soutěžní kategorii nebylo pro porotu snadné rozhodnout. Nakonec udělila sdílené druhé místo. Na něm se umístily Eliška Dvořáková a Lenka Veverková s výsledky své stáže pod názvem Hledá se dialektolog! Značka: spěchá, kterou vedla Marta Šimečková z Ústavu pro jazyk český AV ČR.

Lenka Veverková a Eliška Dvořáková
Lenka Veverková a Eliška Dvořáková letos na konferenci Otevřené vědy získaly ocenění za výzkum v oblasti dialektologie.

„Myslím si, že stáže jsou přínosné pro obě strany. Studenti získají řadu poznatků z oblasti vědy, dokonce jim stáž může pomoci při volbě oboru v další fázi studia. Lektor může se studenty rozvíjet dílčí výzkumný záměr, a posouvat tak vědění dál. Pro mě je to jedinečná zkušenost, byť časově náročná,“ říká o stáži lektorka Marta Šimečková.

Lenka Veverková se svou lektorkou Martou Šimečkovou.
Lenka Veverková se svou lektorkou Martou Šimečkovou zkoumaly nářečí na jižní Moravě.

Druhé místo sdílel středoškolák Jiří Novák, který pod vedením Veroniky Štěpánové navštěvoval Ústav pro jazyk český AV ČR a zabýval se výzkumem výslovnosti přejatých slov.

Lektorka Veronika Štěpánová se stážistou Jiřím Novákem.
Lektorka Veronika Štěpánová se stážistou Jiřím Novákem

Třetím místem porota ocenila středoškolačky Anežku Bartoňovou a Aleksandru Sokolovou za jejich stáž o odpovědné spotřebě, kterou vedla zahraniční lektorka Cristina Vendra z Filosofického ústavu AV ČR. Stáž probíhala v angličtině.

Ceny putovaly také popularizátorům
Cenu poroty za mimořádnou práci obdržela také stáž zaměřená na popularizaci vědy. Studentky Beáta Nováková, Ester Zientková a Jessica Anna Rodriguesová Serpa spolupracovaly s Petrem Brožem na popularizaci geovědních oborů na sociálních sítích a akcích pro veřejnost. Geofyzikálnímu ústavu AV ČR studentky pomohly propagovat vědu především na sociální síti TikTok.

Ester Zientková (vlevo) a Beáta Nováková (vpravo)
Popularizaci geofyziky se prostřednictvím krátkých videí na sociálních sítích věnovaly středoškolačky Ester Zientková (vlevo) a Beáta Nováková (vpravo).

Stáže Otevřené vědy se vypisují i na příští rok. Přihlašování je otevřeno pouze do 30. listopadu. Více informací nabízí článek Jak se stát na rok vědcem. Otevřená věda nabízí nejvíce stáží ve své historii.

Text: Michaela Marková, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR
Foto: Romana Kovácsová, Vladimír Pokorný, Jana Plavec, archiv Otevřené vědy

Licence Creative Commons Text je uvolněn pod svobodnou licencí Creative Commons.

Přečtěte si také