Zahlavi

Z Národní do Orientu. Otevírá se výstava s příchutí exotiky a nostalgie

23. 08. 2022

Cestovat prostorem i časem je nyní možné zdarma v Galerii Věda a umění v budově Akademie věd ČR na Národní. Dobrodružství z objevování vzdálených exotických kultur zažijí návštěvníci na vlastní kůži na výstavě Československo v Orientu: Orient v Československu 1918–1938. Příchozí si zde mohou prohlédnout předměty přivezené z Orientu nebo artikly, jež byly určeny k vývozu do těchto zemí.

Období první republiky doprovázel zájem o vše orientální, který se odrazil v mnoha sférách lidské činnosti. Fascinace Dálným i Blízkým východem se přirozeně projevila v umění, zásadní bylo ale také navázání ekonomické spolupráce. Československo si v Orientu nacházelo nové obchodní partnery a vyváželo tam vedle cukru a zboží lehkého průmyslu, jako jsou textilní či skleněné výrobky, i například zbraně.

Střípky Orientu na Národní
„Výstava představuje zajímavé předměty dovezené z Orientu cestovateli a vědci, stejně jako československou produkci inspirovanou orientálními motivy a výrobky určené pro export do těchto zemí,“ uvádí Adéla Jůnová Macková z Masarykova ústavu a Archivu AV ČR. Cílem výstavy je podle organizátorů představit československou orientalistiku jako vědní obor ukotvený v celkové architektuře politiky a hospodářství samostatného Československa. Vedle různých artefaktů, jako jsou předměty denní potřeby nebo šperky, výstava prezentuje hospodářské, politické a vědecké vztahy. Její součástí jsou též audiovizuální materiály.

Junova
Adéla Jůnová Macková představila i katalog k výstavě.

Některé významné exponáty a archivní dokumenty zapůjčilo Národní muzeum, které sehrálo nezanedbatelnou roli v přírodovědném bádání o Orientu. Ve své řeči zdůraznila Adéla Jůnová Macková i přínos těch, kteří poskytli předměty, fotografie či např. cestovní deníky svých příbuzných a známých. Poznání o území Blízkého až Dálného východu zprostředkovávali Čechoslovákům nejen umělci či cestovatelé ve svých knihách či přednáškách, ale také vědci.

Věda v Orientu: Orient ve vědě
Popularitu Orientu v Československu té doby dobře ilustruje badatelské prostředí – naši tehdejší orientalisté dobývali světové vědecké „hitparády“. Ze školních lavic můžeme znát jméno Bedřicha Hrozného, jenž si získal světové renomé rozluštěním chetitského jazyka. Uznání i mimo vlast se ale dočkali i další jeho kolegové, například orientalista Alois Musil, arabista Max Grünert, indolog Moritz Winternitz nebo egyptolog František Lexa. V Praze se etablovala úspěšná orientalistická studia a vyvrcholením vědeckého zájmu o tuto geografickou oblast se stalo založení Orientálního ústavu AV ČR, od něhož letos uplynulo sto let.

2022-08-22_Vystava a vernisaz Orient v Ceskoslovensku_web-33
Na vernisáži nechyběl místopředseda Akademie věd AV ČR a orientalista Ondřej Beránek.

Vernisáž zahajoval velmi příhodně místopředseda Akademie věd a bývalý ředitel Orientálního ústavu AV ČR Ondřej Beránek: „Jsem jako orientalista rád, že slavnostní zahájení výstavy připadlo mně. Ukazuje totiž aspekty toho, co je mi důvěrně známe a blízké. Za ta léta, po která se Orientu věnuji, jsem se znovu a znovu přesvědčoval o tom, že mnohem zajímavější a více obohacující je hranice překračovat, než je vytvářet.“ Ve svém proslovu připomněl významné jubileum Orientálního ústavu AV ČR a dodal, že výstava je jednou z akcí pořádaných k tomuto výročí.

Výstavu Československo v Orientu: Orient v Československu 1918–1938 můžete navštívit bezplatně do 6. listopadu 2022 každý všední den od 10 do 18 hodin. V době konání Týdne Akademie věd (31. 10. – 6. 11. 2022) je přístupná i o víkendu. Naleznete ji v Galerii Věda a umění v sídle Akademie věd ČR na pražské Národní ulici.

Text: Zuzana Dupalová, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR
Foto: Jana Plavec, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR

Licence Creative Commons  Text a fotografie jsou uvolněny pod svobodnou licencí Creative Commons.

orient 01

orient 01

orient 02

orient 02

orient 3

orient 3

orient 04

orient 04

orient 05

orient 05

orient 06

orient 06

orient 07

orient 07

orient 08

orient 08

orient 09

orient 09

orient 10

orient 10

orient 11

orient 11

orient 12

orient 12

orient 13

orient 13

orient 14

orient 14

orient 15

orient 15

Přečtěte si také