Zahlavi

Výstava Nová vlast Československo přibližuje přínos emigrantů z Ruské říše

06. 09. 2023

Touha po svobodě vyhnala po roce 1917 z domovů miliony lidí, kteří se odmítli smířit s bolševickým terorem a totalitním kurzem země. Mnoho ruských a ukrajinských emigrantů posléze našlo domov v tehdejším Československu. Práci a osudy devatenácti z nich – techniků, přírodovědců a lékařů – připomíná od 6. září 2023 výstava Nová vlast Československo. Emigrace z bývalé Ruské říše v meziválečném Československu. Navštívit ji můžete do 12. listopadu 2023 v Galerii Věda a umění v sídle Akademie věd ČR na Národní třídě v Praze.

V tehdejším Československu působily stovky vědců, pracovníků vysokých škol a studentů, kteří se narodili na území Ruské říše. Výstava přibližuje různé aspekty jejich životů. Slovo migrant přitom získává v poslední době negativní konotace, jak zmínil na vernisáži 5. září 2023 místopředseda Akademie věd ČR Ondřej Beránek. Veřejnost tak přestává chápat migraci jako přirozený jev, jenž s sebou může nést i pozitiva. „Pro žádnou společnost není dobré, pokud žije v uzavření a staví okolo sebe hranice – ať už fyzické či mentální,“ dodal.


Vernisáž zahajoval místopředseda Akademie věd ČR Ondřej Beránek.

Zapomenutí inovátoři
Lev Alexandrovič Spinadel nebo Dmitrij Nikolajevič Andrusov. První z nich byl zakladatelem československé anesteziologie, druhý moderní slovenské geologie. Oba vědce i dalších sedmnáct osobností, které výstava představuje, spojuje, že emigrovali z Ruské říše počátkem dvacátých let 20. století a s výsledky jejich práce se setkáváme dodnes. I přesto jejich jména veřejnost téměř nezná.

Zajímavostí výstavy jsou exponáty, které souvisejí s jejich činností, například včelí úl Moravský univerzál, který navrhl Georgij Savvin a je dodnes používaným typem, či radiopřijímač Big Ben zkonstruovaný Sergejem Michajlovičem Djaďkovem, prvním ředitelem Ústavu radiotechniky a elektroniky (současný Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR). Na výstavě se podíleli i potomci vědců, které výstava připomíná.

Neorané pole techniky a přírodovědy
Tématem se Slovanský ústav AV ČR, jenž výstavu sestavil, mohl začít zabývat až po roce 1989. Do té doby se o lidech, kteří do Československa uprchli před bolševickou revolucí, nesmělo mluvit. Slavisté se zprvu soustředili především na osobnosti z humanitních oborů.

„Postupně se ale výzkum zaměřil na techniky a přírodovědce. Donedávna šlo o ‚pole neorané‘. Mnozí z nás si ani nedovedli představit, kolik z nich pomohlo v Československu s rozvojem průmyslu nebo technických oborů,“ nastínil ředitel Slovanského ústavu AV ČR Václav Čermák.

Autorka výstavy Dana Hašková doplnila, že právě snaha seznámit veřejnost s jejich přínosem se stala motivací pro uspořádání výstavy: „Jména mnoha emigrantů, kteří dosáhli v těchto oborech vynikajících výsledků, zná většinou jen úzký okruh odborníků. Pokoušíme se to napravit.“


Exponáty přbližují i život studentů a vědců z bývalé Ruské říše.

Nečekaná aktuálnost
Výstava se původně měla realizovat už v roce 2021 u příležitosti stého výročí ruské pomocné akce – československého programu, který uprchlíky z Ruska systematicky podporoval. Kvůli pandemii covidu-19 se ovšem přesunula na rok 2023.

V té době ještě nikdo netušil, jak bude téma výstavy kvůli ruské agresi na Ukrajině aktuální. „Důvod upozornit na přínos migrace se tak stal ještě důležitějším. Ukazuje, že i když se mohou objevit u příchozí skupiny obyvatelstva některé problémy, tak investice do uprchlíků se v konečném důsledku vyplatí,“ dodal Václav Čermák.

Výstava Nová vlast Československo. Emigrace z bývalé Ruské říše v meziválečném Československu je otevřená do 12. listopadu 2023 ve všední dny od 10 do 18 hodin. Vstup je zdarma.

Text: Zuzana Dupalová, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR
Foto: Jana Plavec, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR

Licence Creative Commons Text a fotografie jsou uvolněny pod svobodnou licencí Creative Commons.

2023-09-05_Vernisaz_Nova vlast Ceskoslovensko_web-01

2023-09-05_Vernisaz_Nova vlast Ceskoslovensko_web-01

2023-09-05_Vernisaz_Nova vlast Ceskoslovensko_web-02

2023-09-05_Vernisaz_Nova vlast Ceskoslovensko_web-02

2023-09-05_Vernisaz_Nova vlast Ceskoslovensko_web-03

2023-09-05_Vernisaz_Nova vlast Ceskoslovensko_web-03

2023-09-05_Vernisaz_Nova vlast Ceskoslovensko_web-04

2023-09-05_Vernisaz_Nova vlast Ceskoslovensko_web-04

2023-09-05_Vernisaz_Nova vlast Ceskoslovensko_web-05

2023-09-05_Vernisaz_Nova vlast Ceskoslovensko_web-05

2023-09-05_Vernisaz_Nova vlast Ceskoslovensko_web-06

2023-09-05_Vernisaz_Nova vlast Ceskoslovensko_web-06

2023-09-05_Vernisaz_Nova vlast Ceskoslovensko_web-10

2023-09-05_Vernisaz_Nova vlast Ceskoslovensko_web-10

2023-09-05_Vernisaz_Nova vlast Ceskoslovensko_web-11

2023-09-05_Vernisaz_Nova vlast Ceskoslovensko_web-11

2023-09-05_Vernisaz_Nova vlast Ceskoslovensko_web-12

2023-09-05_Vernisaz_Nova vlast Ceskoslovensko_web-12

2023-09-05_Vernisaz_Nova vlast Ceskoslovensko_web-14

2023-09-05_Vernisaz_Nova vlast Ceskoslovensko_web-14

2023-09-05_Vernisaz_Nova vlast Ceskoslovensko_web-15

2023-09-05_Vernisaz_Nova vlast Ceskoslovensko_web-15

2023-09-05_Vernisaz_Nova vlast Ceskoslovensko_web-18

2023-09-05_Vernisaz_Nova vlast Ceskoslovensko_web-18

2023-09-05_Vernisaz_Nova vlast Ceskoslovensko_web-22

2023-09-05_Vernisaz_Nova vlast Ceskoslovensko_web-22

2023-09-05_Vernisaz_Nova vlast Ceskoslovensko_web-23

2023-09-05_Vernisaz_Nova vlast Ceskoslovensko_web-23

2023-09-05_Vernisaz_Nova vlast Ceskoslovensko_web-24

2023-09-05_Vernisaz_Nova vlast Ceskoslovensko_web-24

2023-09-05_Vernisaz_Nova vlast Ceskoslovensko_web-25

2023-09-05_Vernisaz_Nova vlast Ceskoslovensko_web-25

2023-09-05_Vernisaz_Nova vlast Ceskoslovensko_web-27

2023-09-05_Vernisaz_Nova vlast Ceskoslovensko_web-27

2023-09-05_Vernisaz_Nova vlast Ceskoslovensko_web-29

2023-09-05_Vernisaz_Nova vlast Ceskoslovensko_web-29

2023-09-05_Vernisaz_Nova vlast Ceskoslovensko_web-30

2023-09-05_Vernisaz_Nova vlast Ceskoslovensko_web-30

2023-09-05_Vernisaz_Nova vlast Ceskoslovensko_web-33

2023-09-05_Vernisaz_Nova vlast Ceskoslovensko_web-33

2023-09-05_Vernisaz_Nova vlast Ceskoslovensko_web-34

2023-09-05_Vernisaz_Nova vlast Ceskoslovensko_web-35

2023-09-05_Vernisaz_Nova vlast Ceskoslovensko_web-36

2023-09-05_Vernisaz_Nova vlast Ceskoslovensko_web-37

2023-09-05_Vernisaz_Nova vlast Ceskoslovensko_web-38

2023-09-05_Vernisaz_Nova vlast Ceskoslovensko_web-39

2023-09-05_Vernisaz_Nova vlast Ceskoslovensko_web-41

2023-09-05_Vernisaz_Nova vlast Ceskoslovensko_web-44

2023-09-05_Vernisaz_Nova vlast Ceskoslovensko_web-46

2023-09-05_Vernisaz_Nova vlast Ceskoslovensko_web-49

2023-09-05_Vernisaz_Nova vlast Ceskoslovensko_web-50

2023-09-05_Vernisaz_Nova vlast Ceskoslovensko_web-54

2023-09-05_Vernisaz_Nova vlast Ceskoslovensko_web-55

2023-09-05_Vernisaz_Nova vlast Ceskoslovensko_web-56

2023-09-05_Vernisaz_Nova vlast Ceskoslovensko_web-58

2023-09-05_Vernisaz_Nova vlast Ceskoslovensko_web-60

2023-09-05_Vernisaz_Nova vlast Ceskoslovensko_web-63

Přečtěte si také