Zahlavi

Vědcem na zkoušku: středoškoláci se mohou hlásit na stáže v Akademii věd ČR

13. 11. 2023

Chodíte na střední školu a láká vás vědecká kariéra? Vyzkoušejte si práci vědce nebo vědkyně přímo na některém z pracovišť Akademie věd ČR během roční stáže Otevřené vědy! Zájemci mohou posílat přihlášky do 30. listopadu 2023.

Od matematiky přes biologii, IT, historii až po psychologii. Vědkyně a vědci Akademie věd ČR si pro studenty každoročně připravují širokou nabídku stáží. I proto se na ně již tradičně hlásí stovky středoškoláků z celého Česka.

2023_11_13_OV
Studenti se mohou v rámci stáže podívat, jak se pěstovaly plodiny ve středověku.

„V roce 2023 jsme dostali celkem 1657 přihlášek, z nichž si lektoři vybrali 223 stážistů; vědeckou prací letos strávili téměř patnáct tisíc hodin,“ vypočítává Petr Borovský ze Střediska společných činností AV ČR, které stáže organizuje.

Mladí nadšenci mají během nich unikátní možnost nejen poznat, co znamená dělat vědu, ale také aktivně se zúčastnit probíhajících výzkumů. Dostanou se do laboratoří, knihoven a k zajímavým odborným materiálům. Často také pomáhají s popularizací vědy při akcích, jako je třeba Veletrh vědy.

2023_11_13_OV4
Stážisti mohou nahlédnout i na pracoviště Astronomického ústavu AV ČR.

Dříve stážisté, dnes lektoři
Projekt Otevřená věda běží už téměř dvacet let. „Za tak dlouhou dobu vidíme, jak moc je pro studenty přínosný. Mnozí z nich se pak rozhodnou jít vědeckou cestou, a dokonce se někdy sami stanou lektory nových studentů. Velkou radost nám například letos udělala bývalá stážistka Fyzikálního ústavu AV ČR Anna Radochová, která získala první místo v soutěži České hlavičky,“ říká Petr Borovský.

Stáží před lety prošel také Martin Jindra. Teď působí v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR a sám stáže Otevřené vědy vede.

2023_11_13_OV6
Na stáži mladí nadšenci přičichnou i k práci v laboratoři.

„Středoškoláci během nich dostanou jedinečnou příležitost vyzkoušet si techniky, ke kterým by se kolikrát nedostali ani při studiu přírodních věd na vysoké škole. To je, myslím, velmi motivující při studiu obecných základů přírodních věd,“ konstatuje Martin Jindra.

Teoretické věci se podle něj vždy lépe chápou, když si člověk představí praktickou aplikaci. A tu si studenti při stážích Otevřené vědy nemusejí jen představovat, ale mohou si na ni i sáhnout.

Nebát se zeptat
Z nabídky stáží na příští rok si mohou zájemci vybrat do 30. listopadu 2023. Lektoři si pak na základě přihlášky a motivačního dopisu vybírají nejvhodnějšího kandidáta.

2023_11_13_OV5
V Psychologickém ústavu AV ČR se středoškoláci mohou podílet na výzkumu řeči.

„Bez zvídavosti to ve vědě nejde a velmi rád vidím, když se studenti nebojí zeptat,“ přibližuje Martin Jindra svá kritéria výběru studentů.

Student Štěpán Tomek se zúčastnil dokonce třech stáží na třech různých pracovištích Akademie věd ČR. Podle něj je důležité napsat „našlapaný“ motivační dopis, nebát se v něm zmínit úplně všechno, co může budoucího lektora zaujmout. Ať už jde o účast na školní olympiádě, nebo dobrovolnickou činnost či sport. Více tipů, jak uspět ve výběrovém řízení, zmiňuje v podcastu Akademie věd:

Stáž trvá celý kalendářní rok včetně prázdnin a je zdarma. Student ji může absolvovat sám nebo spolu s dalšími dvěma kolegy v malém vědeckém týmu. Minimálně by měl „stážovat“ osm hodin v měsíci.

Příběhy mladých absolventů Otevřené vědy si můžete přečíst v různých číslech akademického časopisu A/ Easy (dříve AΩ / Věda pro každého), třeba zde nebo zde.

Všechny potřebné informace i přihlašování lze snadno najít na webu www.otevrenaveda.cz.

Připravila: Radka Římanová, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR, s využitím tiskové zprávy
Foto: Jana Plavec, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR; Otevřená věda

Přečtěte si také