Zahlavi

Studenti představili výsledky svých stáží na konferenci Otevřené vědy 2019

25. 11. 2019

Projekt Otevřená věda uspořádal ve dnech 21. a 22. listopadu 2019 přehlídku výsledků studentských stáží. Prezentování před porotou je náročný úkol pro každého, a tím spíše pro středoškoláky, kteří se s ním setkávají poprvé. Letos se studentské vědecké konference zúčastnilo 140 začínajících mladých vědců. Představili témata, jimž se věnovali během své roční stáže.

Dvoudenní konference se uskutečnila v prostorách Ústavu molekulární genetiky AV ČR. Čtvrtek patřil II. vědní oblasti, tedy vědám o živé přírodě a chemických vědách. Absolventi stáží představili svá témata v oboru biologie, chemie, lékařské vědy, biochemie a ekologie.

V pátek přišla na řadu témata z I. vědní oblasti, tedy vědy o neživé přírodě. Zazněly příspěvky z oboru astronomie, biofyziky, fyziky, geografie, geologie, informatiky, matematiky i techniky. V odpolední části na ně navázaly prezentace III. vědní oblasti (humanitní a společenské vědy). Humanitně zaměřené stáže letos zastupovala zajímavá témata z oboru filologie, dějin umění, sociologie, literatury, historie i antropologie.

Každá vědní oblast měla vlastní odbornou porotu, která prezentace hodnotila a pokládala doplňující otázky. Vybrat z nich nejlepší nebylo vůbec jednoduché. Příspěvky měly vysokou úroveň a na studentech byla vidět upřímná snaha předvést připravený a profesionální výkon. Vyhrát mohli nakonec ale jen ti nejlepší. Níže uvádíme výsledky dle jednotlivých vědních oblastí.

Výsledky Studentské vědecké konference Otevřené vědy 2019

II. vědní oblast
Členové odborné poroty:
RNDr. Petr Novák, Ph.D., Mgr. Tomáš Kraus, Ph.D. a RNDr. Petr Zouhar, Ph.D1. místo
student: Filip Svoboda
stáž: Specializace kukačky obecné na jednotlivé hostitele
lektor: Mgr. Michal Šulc, Ph.D.
pracoviště: Ústav biologie obratlovců AV ČR

1. místo
student: Natálie Pořízková
stáž: Studium struktury a funkce Na+/H+-antiportních systémů v eukaryotních buňkách
lektor: Ing. Olga Zimmermannová, Ph.D.
pracoviště: Fyziologický ústav AV ČR

1. místo
studenti: Tadeáš Fejfar, Lukáš Dvořák, Justýna Melánie Přechová
stáž:Syntéza CaCO3 v přítomnosti anorganických aditiv
lektor: Mgr. Radek Ševčík, Ph.D.
pracoviště: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR

2. místo
student: Kryštof Sršeň
stáž: Rekombinantní příprava selektivních IGF-2 analogů
lektor: RNDr. Lenka Žáková, Ph.D.
pracoviště: Ústav organické chemie a biochemie AV ČR

2. místo
studenti: Oliver Tušla, Martin Nováček
stáž: Počítačové simulace mezimolekulových interakcí v proteinech
lektor: doc. RNDr. Jan Řezáč, Ph.D.
pracoviště: Ústav organické chemie a biochemie AV ČR

2. místo
studenti: Magdalena Ambrozková
stáž: NIF-sensitivní aniontové kanály a jejich úloha ve fotomorfogenezi rostlin
lektor: Prof. RNDr. Martin Fellner, Ph.D.
pracoviště: Ústav experimentální botaniky AV ČR

3. místo
student: Veronika Musílková
stáž: Sledování růstu, chování a diferenciace buněk hladkého svalu ve statickém a dynamickém systému
lektor: RNDr. Jana Musílková, CSc.
pracoviště: Fyziologický ústav AV ČR

3. místo
studenti: Alexandra Planetová
stáž: Vývoj nanovláken pro regeneraci incizionální hernie
lektor: Mgr. Jana Hlinková, Ph.D.
pracoviště: Ústav experimentální medicíny AV ČR

3. místo
studenti: Vojtěch Laitl, Radka Křížová
stáž: Spektroskopie a chemie plazmatu
lektor: Mgr. Petr Kubelík, Ph.D.
pracoviště: Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR

I. vědní oblast
Členové odborné poroty:
RNDr. Jan Šafanda, CSc., RNDr. Radek Mikuláš, DSc., doc. Ing. Hanuš Seiner, Ph.D.1. místo
student: Roman Marhold
stáž: Vlastnosti meteorického roje Geminid na základě pozorování Evropskou bolidovou sítí
lektor: RNDr. Jiří Borovička, CSc.
pracoviště: Astronomický ústav AV ČR

1. místo
student: Petr Kahan
stáž: Nanosvět – jak zobrazit atomy a zkoumat jejich magnetické vlastnosti?
lektor: Ing. Aleš Cahlík
pracoviště: Fyzikální ústav AV ČR

2. místo
student: David Landa
stáž: Stanovení hloubky sedimentární pánve ze záznamů seismického neklidu
lektor: RNDr. Jan Burjánek, Ph.D.
pracoviště: Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

2. místo
student: Matěj Havelka
stáž: Fotodetektory pro astročásticovou fyziku
lektor: RNDr. Petr Tobiška, Ph.D.
pracoviště: Fyzikální ústav AV ČR

3. místo
student: David Kománek
stáž: Modelování plynu v mladých kulových hvězdokupách
lektor: Mgr. Richard Wünsch, Ph.D.
pracoviště: Astronomický ústav AV ČR

3. místo
student: Šimon Sukup
stáž: Studium martensitické transformace a fázových rozhraní pomocí optické a elektronové mikroskopie
lektor: Mgr. Ing. Oleg Heczko, Ph.D.
Pracoviště: Fyzikální ústav AV ČR

III. vědní oblast
Členové odborné poroty:
PhDr. Eva Doležalová, Ph.D., PhDr. Markéta Pravdová, Ph.D., MBA, Mgr. Jan Mařík, Ph.D.1. místo
student: Ladislav Dostál
stáž: Právnické sjezdy – pozapomenutá otázka dějin právní politiky
lektor: Mgr. Jan Kober, LL.M.
pracoviště: Ústav státu a práva AV ČR

2. místo
student: Štěpán Rybák
stáž: Tradice českých bádání o Rusku
lektor: doc. PhDr. Radomír Vlček, CSc.
pracoviště: Historický ústav AV ČR

3. místo
student: Nikol Dunajová
stáž: Mikrostruktura spálených a nespálených kostí zvířat z poslední doby ledové
lektor: doc. Mgr. Sandra Sázelová, Ph.D.
pracoviště: Archeologický ústav AV ČR, Brno

Cena poroty
studenti: Laura Doanová, Kristýna Bělíková, Šimon Kinc
stáž: Ženy a muži v české společnosti
lektor: Mgr. Nina Fárová
pracoviště: Sociologický ústav AV ČR

Studentské stáže
Nadchnout mladé lidi pro vědu a ukázat jim, na čem se v Akademii věd ČR v současnosti pracuje – takové jsou hlavní cíle stáží pro talentované středoškolské studenty, které Akademie věd ČR pořádá pod hlavičkou Otevřené vědy. Projekt vzniká za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Aktuálně se studenti mohou přihlašovat na stáže Otevřené vědy 2020. Přihlas se na stáž a staň se vědcem!

Připravila: Michaela Marková, Divize vnějších vztahů SSČ
Foto: Otevřená věda

Přečtěte si také