Zahlavi

Nový portál zlepší spolupráci mezi archeology a amatérskými nadšenci

31. 03. 2021

Badatelé z Archeologických ústavů AV ČR v Praze a Brně posilují spolupráci mezi odborníky a hledači pokladů z řad veřejnosti. Zahájili provoz speciálního portálu, kde mohou proškolení zájemci vkládat a zveřejňovat své nálezy. Odměnou jim bude pocit, že přispívají ke společnému archeologickému dědictví. Platforma zároveň umožní legální průzkum v souladu s platnými zákony.

Hledání pokladů s detektorem v ruce je poměrně oblíbený koníček. Podle odhadů se mu v České republice věnují desítky tisíc lidí. Mnozí z nich přitom balancují na hraně zákona. Používání detektoru kovů sice trestné není, ale cílené vyhledávání archeologických předmětů ano. I kdyby nálezce cennost poctivě odevzdal, nečeká ho žádná odměna. Tu by dostal, jen kdyby ji objevil náhodou.

Většina hledačů tak nález neoznámí a věda kvůli tomu přichází o velké množství artefaktů a s nimi o mnoho informací o naší minulosti. Pro záchranu památek a zároveň uspokojení hledačské vášně je proto nejlepší najít společnou cestu.

Nečekané objevy
V tomto duchu Archeologické ústavy AV ČR v Praze a Brně spouští Portál amatérských spolupracovníků a evidence samostatných nálezů Archeologické mapy České republiky (AMČR-PAS). Jeho cílem je transparentní evidence amatérských nálezů. Funguje tak, že zájemce v něm uloží a zveřejní polohové souřadnice předmětu, okolnosti nálezu, hloubku v terénu a fotodokumentaci.

Spolupráce mezi archeology a laickou veřejností přitom probíhá už dnes. Výsledky najdeme v odborných publikacích, muzejních expozicích a popularizačních výstupech. „Nový portál je infrastrukturou pro ty, kteří tuto spolupráci chtějí dále rozvíjet,“ říká Balázs Komoróczy z Archeologického ústavu AV ČR v Brně.

Podle něj se mezi publikovanými nálezy budou typicky objevovat předměty od doby bronzové až po novověk, a to mnohdy v docela fragmentárním stavu. „Půjde ale rovněž o zcela nové formy, unikátní, celistvě dochované či na určitých místech nečekané. Obdobný britský systém, který je ale jen částečně shodný s tím českým, eviduje ročně desítky až stovky tisíc artefaktů,“ slibuje si od nového projektu Balázs Komoróczy.

Archeologie
Mezi zveřejněnými nálezy budou nejspíš i cenné věci.

Přestože platná legislativa neposkytuje hledačům nárok na peněžitou odměnu, vědec doufá, že zásadní motivací pro zapojení ze strany amatérů bude potvrzení legality vlastní činnosti a příspěvek k poznání našich společných dějin.   

Profesionální vedení
O jak velký počet zájemců půjde, je těžké dopředu odhadnout. Napovědět může reprezentativní anonymní šetření mezi hledači, které v roce 2017 provedl brněnský Archeologický ústav AV ČR. V něm zhruba 15 procent oslovených uvedlo, že s archeologickými institucemi už spolupracuje, dalších zhruba 35 procent pak příležitostně. „Více jak polovina respondentů uvedla, že z kontaktů s archeologií má pozitivní zkušenosti. Myslím, že zhruba z těchto okruhů se bude rekrutovat zájem o portál především,“ dodává Balázs Komoróczy.

Každý zapojený hledač musí být ochoten spolupracovat s archeology z organizací, které jsou v České republice oprávněny provádět archeologické výzkumy. Pod jejich vedením se zájemce seznámí se základy práce s nálezy podle profesionálních zásad.

Portál je jedním z modulů Archeologické mapy ČR, kterou spravují Archeologické ústavy AV ČR v Praze a Brně. Vznik portálu podpořila také Akademie věd ČR v rámci projektu Strategie AV21.

---

Rozhovor s Balázsem Komoróczym přinesl časopis A / Věda a výzkum, kde se můžete dozvědět další zajímavosti o hledačích pokladů, popularizaci vědy i přítomnosti Římanů na Moravě.

A / Věda a výzkum 2/2019

Text: Jan Klika, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR
Foto: Shutterstock

Licence Creative Commons Text je uvolněn pod svobodnou licencí Creative Commons.

Přečtěte si také