Zahlavi

Nejkrásnější kniha i další úspěchy: knihy z AV ČR sklízely literární ceny

21. 06. 2024

Stavba, která učila nájemníky kolektivně žít, inspirace Apokalypsou v umění či vývoj šlechty a šlechtické politiky v Rakousku a Uhrách v 19. století. I těmito tématy se zabývaly knihy, které vznikly na pracovištích Akademie věd ČR nebo vyšly v domovském Nakladatelství Academia a získaly některé z červnových literárních ocenění.

Publikace z Akademie věd ČR bodovaly v soutěžích Cena Miroslava Ivanova pro počiny literatury faktu, Nejkrásnější české knihy roku 2023 i Cena Josefa Hlávky za vědeckou literaturu.

Orbity smrti a Koldům Litvínov
Cena Miroslava Ivanova je určená pro nejzdařilejší počiny literatury faktu. Ze slavnostního vyhlášení 6. června 2024 v Knihovně Václava Havla si ji odnesly i dvě knihy z Nakladatelství Academia.

Kniha Michala V. Šimůnka z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR a Milana Nováka Orbity smrti. Nacistická „eutanázie“ a masové umírání psychiatrických pacientů v českých zemích, 1939–1945 si z udílení odnesla cenu v kategorii české dějiny. Shrnuje poznatky o plánování a provádění nacistické „eutanázie“ osob s duševním a mentálním postižením, která byla první masovou vraždou nacistického režimu na území českých zemí v letech okupace a druhé světové války.

Publikace Jana Beneše Koldům Litvínov. Dům jako sociální zrcadlo uspěla v kategorii regionální dějiny. Koldům v Litvínově je unikátní stavbou, která učila nájemníky v padesátých letech 20. století kolektivně žít. Záměrem bylo ušetřit čas a nabídnout pod jednou střechou vše, co člověk potřebuje. Obrazová publikace populární formou a prostřednictvím fotografií popisuje vznik monumentální stavby a přibližuje čtenáři život v ní.

Nejkrásnější z katalogů
První místo v kategorii katalogy soutěže Nejkrásnější české knihy roku 2023 získala 12. června 2024 v Technologickém centru Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze doprovodná publikace, kterou vydala Západočeská galerie v Plzni s nakladatelstvím Artefactum k výstavě „…a viděl jsem nové nebe a novou zemi…“ Apokalypsa a umění v českých zemích. Odborná porota ocenila originální výtvarné zpracování grafiček Adély Svobodové a Terezy Hejmové.

Kolektiv autorů z Ústavu dějin umění AV ČR se na výstavě i v katalogu zabýval inspirací Zjevením sv. Jana ve výtvarném umění, hudbě a literatuře od středověku až do současnosti. Zaměřil se především na díla vzniklá v českých zemích.

„Je radost spolupracovat s profesionálním a spolehlivým partnerem, od kterého přesně víte, co očekávat. Západočeská galerie je jedním z nich. Zároveň je skvělé realizovat krásné publikace s profesionálními, kreativními a komunikaci otevřenými grafičkami, k nimž Adéla Svobodová a Tereza Hejmová jednoznačně patří,“ podotkl ředitel Ústavu dějin umění AV ČR Tomáš Winter.

Ceny Josefa Hlávky za vědeckou literaturu
Ocenění udělila Nadace Český literární fond a Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových 17. června 2024 na zámku v Lužanech u Přeštic (fotogalerii z ceremoniálu najdete níže). Cenu ve společenských vědách získal Jan Županič z Historického ústavu AV ČR za knihu Habsburská šlechta. Proměna elit podunajské monarchie v dlouhém 19. století, ve vědách o neživé přírodě uspěla publikace Nanovlákna. Teorie, technologie a použití od Davida Lukáše a kolektivu autorů, která vyšla v Nakladatelství Academia.

Kniha Jana Županiče je vůbec první podrobnou analýzou vývoje šlechty a šlechtické politiky v Rakousku a Uhrách v dlouhém 19. století. Na základě zevrubného rozboru archivních pramenů řeší nejen otázku udílení titulů či hierarchii šlechtické obce, ale také například společenské postavení osob oceněných šlechtickým titulem.

Kniha Nanovlákna nabízí přírodovědně, technicky a technologicky zaměřeným čtenářům ucelený text, který popisuje teorii tvorby nanovláken, technologie jejich výroby a oblasti jejich využití, především ve zdravotnictví. Nechybí ani ekonomická a filozofická reflexe.

Text: Zuzana Dupalová, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR, s využitím tiskových zpráv Ústavu dějin umění AV ČR a Nadace český literární fond
Foto: Jana Plavec, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR, a Jindřích Nosek
Licence Creative Commons Text a fotografie jsou uvolněny pod svobodnou licencí Creative Commons.

DSC_01762024_06_17_Ceny_JH

DSC_01762024_06_17_Ceny_JH

DSC_01812024_06_17_Ceny_JH

DSC_01812024_06_17_Ceny_JH

DSC_01912024_06_17_Ceny_JH

DSC_01912024_06_17_Ceny_JH

DSC_02072024_06_17_Ceny_JH

DSC_02072024_06_17_Ceny_JH

DSC_02212024_06_17_Ceny_JH

DSC_02212024_06_17_Ceny_JH

DSC_02372024_06_17_Ceny_JH

DSC_02372024_06_17_Ceny_JH

DSC_02402024_06_17_Ceny_JH

DSC_02402024_06_17_Ceny_JH

DSC_02682024_06_17_Ceny_JH

DSC_02682024_06_17_Ceny_JH

DSC_02912024_06_17_Ceny_JH

DSC_02912024_06_17_Ceny_JH

DSC_02922024_06_17_Ceny_JH

DSC_02922024_06_17_Ceny_JH

DSC_03012024_06_17_Ceny_JH

DSC_03012024_06_17_Ceny_JH

DSC_03132024_06_17_Ceny_JH

DSC_03132024_06_17_Ceny_JH

DSC_03342024_06_17_Ceny_JH

DSC_03342024_06_17_Ceny_JH

DSC_03522024_06_17_Ceny_JH

DSC_03522024_06_17_Ceny_JH

DSC_03642024_06_17_Ceny_JH

DSC_03642024_06_17_Ceny_JH

DSC_03722024_06_17_Ceny_JH

DSC_03722024_06_17_Ceny_JH

Přečtěte si také