Zahlavi

Hledáme mladé vědce aneb Otevřená věda pokračuje

11. 11. 2019

Už téměř 15 let nabízí projekt Otevřená věda talentovaným středoškolákům možnost absolvovat stáže v Akademii věd ČR. Ani v roce 2020 tomu nebude jinak. Podzimní náborová kampaň právě vrcholí a stovky studentů nedočkavě čekají, až se od začátku listopadu zpřístupní databáze stáží Otevřené vědy.

Roční stáže na pracovištích Akademie věd ČR absolvují středoškoláci pod přímým vedením vědeckých pracovníků buď jako jednotlivci, nebo ve skupině až tří studentů. Také letos se v databázi podařilo shromáždit pestrou škálu témat ze všech vědních oblastí.

Oproti předchozím ročníkům se mezi nimi objevuje mnoho stáží vedených v angličtině, spousta zajímavých témat se nabízí v oblasti historie, práva i umění. Stáže totiž již dávno nejsou doménou pouze přírodovědně zaměřených oborů, byť stále mezi středoškoláky patří k nejžádanějším.

Do Otevřené vědy se mohou zapojit pracovníci Akademie věd ČR ze všech vědních oblastí. Stačí jen registrovat své téma stáže a na základě přihlášky, motivačního dopisu nebo doporučení si vybrat vhodného studenta.

Témata můžete během listopadu 2019 zadávat prostřednictvím aplikace na webových stránkách Otevřené vědy.

Více k tématu stáží Otevřené vědy se dočtete v říjnovém čísle časopisu AB / Akademický bulletin.Na titulní stránce říjnového čísla jsou (zleva) Barbora Chobotská a Eliška Shejbalová. Stáž vykonávají v laboratoři gnotobiologie v Novém Hrádku, která je součásti Mikrobiologického ústavu AV ČR.

Připravili: Michaela Marková a Luděk Svoboda, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR
Foto: Jana Plavec, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR

Licence Creative Commons 

Přečtěte si také