Zahlavi

Hlávkova nadace předala ocenění a připomněla výročí sametové revoluce

18. 11. 2019

V duchu listopadové tradice, kterou se Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových hlásí k odkazu Josefa Hlávky, převzaly významné osobnosti 16. listopadu 2019 v lužanském zámku medaile a ceny. Ty hrdě nesou jméno českého stavitele, mecenáše a zakladatele České akademie věd a umění. Ceremoniálu se zúčastnil také Pavel Krejčí z Akademické rady AV ČR.

Medaili Josefa Hlávky za rok 2019, ocenění za vědeckou a pedagogickou činnost a šíření dobrého jména české vědy ve světě, převzaly v sále Českého kvarteta na zámku v Lužanech následující osobnosti.

Eva Machková z Akademie múzických umění je zakladatelskou osobností moderní české dramatické výchovy. Od šedesátých let 20. století vytvářela ve spolupráci s českými a zahraničními odborníky i praktiky moderní podobu české dramatické výchovy. V roce 1992 založila specializované vysokoškolské pracoviště – katedru výchovné dramatiky na DAMU, kterou v prvních letech její existence vedla a kde dodnes působí. Publikovala zásadní teoretické práce, které tvoří jádro literatury o výuce dramatické výchovy.

Josef ŽemličkaHistorického ústavu AV ČR patří mezi uznávané historiky českých dějin. Specializuje se na dějiny přemyslovského období s důrazem na problematiku středověké kolonizace, vznik a rozmach městského života. Z dalších témat se věnuje počátkům státnosti ve střední a středovýchodní Evropě, procesu christianizace a transformaci středověké společnosti, mechanismům středověké vlády a moci či proměně středověké krajiny. Je autorem monografií a vědeckých studií, přispívá do mezinárodních encyklopedií (zejména Lexikon des Mittelalters). Laudatio přednesl ředitel Centra medievistických studií Petr Sommer.

Jiří Svoboda z Vysoké školy chemicko-technologické patří mezi osobnosti organické chemie. Věnoval se vědecko-výzkumné i pedagogické činnosti. Je autorem či spoluautorem 123 odborných článků. Výrazně přispěl k rozvoji chemie heterocyklických sloučenin. V poslední době se věnuje syntéze a studiu látek s kapalně krystalickými vlastnostmi a syntéze heterocyklických sloučenin pro využití v materiálové chemii. Navázal spolupráci se zahraničními pracovišti, která vyústila v řešení několika mezinárodních projektů a grantů. Úspěšně spolupracuje s průmyslovou scénou, což dokládá spoluautorství na 50 patentech.

Jan Sokol je právem považován za jednu z nejvýraznějších osobností akademického, společenského i politického života po roce 1989. Byl signatářem Charty 77, po listopadu 1989 se zapojil do politického života české společnosti. Je filosofem, vysokoškolským pedagogem, překladatelem odborných textů, publicistou, popularizátorem vědy. Je jedním ze zakladatelů a prvním děkanem Fakulty humanitních studií UK. Jeho odborné práce pokrývají především témata filosofické antropologie, vztahu filosofie a náboženství, filosofie a vědy, nebo filosofie a politiky. Zahrnují 23 monografií, 40 odborných článků pro časopisy a sborníky, 18 překladů odborných publikací a řadu příspěvků v médiích.

Mezi laureáty Cen Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy ani letos nechyběli mladí vědci z pracovišť Akademie věd ČR – jmenovitě Martin Čertner z Botanického ústavu, Jan Geletič z Ústavu informatiky, Radek Janhuba z Národohospodářského ústavu, Jitka Neburková z Ústavu organické chemie a biochemie a Radovan Smíšek z Ústavu přístrojové techniky.

Nadání k výročí sametové revoluce
Víkendový program, který zahájila tradiční lužanská slavnost, pokračoval v den státního svátku 17. listopadu 2019 – konkrétně pietním aktem k uctění studentských obětí listopadu 1939 a výročních událostí roku 1989 před Hlávkovou kolejí v Jenštejnské ulici v Praze.

Tentýž večer se v Betlémské kapli uskutečnil slavnostní koncert, který společně s Nadáním uspořádalo České vysoké učení technické v Praze.

Připravil: Luděk Svoboda, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR
Foto: Petr Králík, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR, a Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových

2019-11-20_Luzany (1)

2019-11-20_Luzany (1)

2019-11-20_Luzany (10)

2019-11-20_Luzany (10)

2019-11-20_Luzany (11)

2019-11-20_Luzany (11)

2019-11-20_Luzany (12)

2019-11-20_Luzany (12)

2019-11-20_Luzany (13)

2019-11-20_Luzany (13)

2019-11-20_Luzany (2)

2019-11-20_Luzany (2)

2019-11-20_Luzany (3)

2019-11-20_Luzany (3)

2019-11-20_Luzany (4)

2019-11-20_Luzany (4)

2019-11-20_Luzany (5)

2019-11-20_Luzany (5)

2019-11-20_Luzany (6)

2019-11-20_Luzany (6)

2019-11-20_Luzany (7)

2019-11-20_Luzany (7)

2019-11-20_Luzany (8)

2019-11-20_Luzany (8)

2019-11-20_Luzany (9)

2019-11-20_Luzany (9)

Přečtěte si také