Zahlavi

Globální hrozby i oslavy 30. výročí sametové revoluce – začal Týden vědy a techniky

11. 11. 2019

Festival Týden vědy a techniky AV ČR zahájil 11. listopadu 2019 bohatý program nejen v Praze, ale prakticky po celé České republice. Návštěvníkům nabídne více než 600 akcí. Letošní ročník s podtitulem „Věda, svoboda, odpovědnost“ se zaměří na globální hrozby jako klimatická změna, přírodní katastrofy či nedostatek potravin a sucho. O víkendu se připojí k oslavám 30. výročí sametové revoluce.

Program Týdne vědy a techniky AV ČR se zaměří na téma, které je aktuální a jemuž pracoviště Akademie věd ČR věnují velkou pozornost – globální hrozby. Ať už jde o plýtvání potravinami či klimatické změny, konkrétně například sucho, s nímž se v posledních letech potýkáme i u nás, jsou to témata, která zaznívají ve veřejném prostoru a stále více se dotýkají každého z nás.

„Důležitost těchto a dalších oblastí souvisejících s globálními hrozbami si v Akademii věd ČR uvědomujeme a mnohá naše pracoviště se jim věnují, a to i pod hlavičkou programů Strategie AV21,“ vyzdvihla předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová při symbolickém zahájení Týdne vědy a techniky.

Otevření Týdne vědy a techniky v Knihovně Akademie věd ČR doprovodila vernisáž Listopad 1989: Cestou k demokracii. K oslavám výročí, jehož důležitost pro naši společnost si nijak nezadá s významem „osmičkových“ výročí, která jsme si připomínali v průběhu minulého roku, výstavu připravil Ústav pro soudobé dějiny AV ČR.

„Týden vědy a techniky vyznává stejné hodnoty jako naše televize. Až budou někteří návštěvníci odcházet, mohou si položit otázku, jak by vypadal týden bez vědy – odpověď je jasná. Snažíme se proto vědu podporovat. Vznikla také samostatná redakci Věda 24, která se systematicky zaměřuje na popularizaci. A s vědci z Akademie věd intenzivně spolupracuje,“ uvedl Petr Dvořák, generální ředitel České televize, která je hlavním mediálním partnerem Týdne vědy a techniky AV ČR.


Videomapping na Národní
V sobotu 16. listopadu 2019 chystá Akademie věd ČR speciální audiovizuální projekci. „Promítat se bude, jak jinak, na budovu Akademie věd České republiky, jejíž okolí na Národní třídě je pro sametovou revoluci v roce 1989 více než ikonické. Videomapping provede diváky klíčovými událostmi československých a českých dějin po roce 1945. První projekci jsme naplánovali na šestou hodinu večer,“ podotýká předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová. Následovat budou další tři projekce vždy po půl hodině – tedy v 18:30 hod., 19:00 hod. a poslední v 19:30 hod.

Unikátní podívaná spojí vizuální potěšení z promítání na historickou budovu Akademie věd ČR a připomenutí zásadních milníků československých a českých dějin po roce 1945 – od poválečného uspořádání přes pražské jaro a normalizaci až po sametovou revoluci. Vstup na projekci je zdarma.

Kompletní program a všechny další informace najdete na www.tydenvedy.cz.
Připravil: Luděk Svoboda, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR
Foto: Jana Plavec, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR
Reportáž: Studio OAT

Licence Creative Commons

Přečtěte si také