Zahlavi

Cyklus krátkých animovaných filmů NEZkreslená věda zahajuje pátou sezónu

09. 01. 2020

Aktuální témata i vědecké evergreeny, jak jste je dosud neviděli – totiž NEZkresleně. Takový je popularizačně-vzdělávací cyklus Akademie věd ČR. Krátká animovaná videa tematicky zaměřená na vědu a poznání přibližují nejrůznější jevy z vědní oblasti (nejen) studentům a pedagogům základních a středních škol.

V průběhu roku 2020 se můžete těšit na pátou řadu NEZkreslené vědy. Zahrnuje celkem sedm nových dílů, které postupně zveřejní kanál YouTube a Facebook Otevřené vědy. Právě dnes, 9. ledna 2020, odstartuje pátá série premiérovým dílem s názvem Voda. Garantem prvního dílu je Lenka Pivokonská z Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR.

NEZkreslená věda vychází z výzkumných programů Strategie AV21 a garanty jednotlivých dílů jsou vědci z pracovišť Akademie věd ČR. Diváci všech věkových kategorií se mohou těšit na díly se zaměřením na přírodní, technické, humanitních i společensko-vědní obory – konkrétně: Voda, Barbaři, Kukátko do nanosvěta, Chytré materiály, Jak funguje internet?, Civilizační choroby a Nebojte se ekonomie.

„Novinkou páté řady jsou české a anglické titulky ke všem sedmi dílům. Série se tak stává přístupnou i skupině neslyšících a zahraničních diváků,“ vysvětluje manažerka projektu Marta Dlouhá. Celou řadou opět provází komentář herce Pavla Lišky v doprovodu ilustrací Tomáše Zacha.

NEZkreslená věda vzniká s podporou Strategie AV21. Ve formě DVD je distribuována na základní a střední školy a další vzdělávací instituce. Pravidelně se také prezentuje na vzdělávacích a populárně-naučných akcích Akademie věd ČR. Předcházející čtyři série byly úspěšné, v tuto chvíli mají na sociálních sítích více než 4,7 milionu zhlédnutí.

Více informací: YouTube a Facebook

Připravili: Michaela Marková, Marta Dlouhá a Luděk Svoboda, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR
Foto: Otevřená věda

Přečtěte si také