Zahlavi

Černobílé snímky pestré doby. Navštivte výstavu fotografií porevoluční politiky

22. 06. 2023

Za třemi desítkami vystavených snímků od umělecké fotografky a někdejší poslankyně Dagmar Hochové se odehrává příběh formování porevolučního Československa v České národní radě. Nahlédnout do historie prostřednictvím unikátních fotografií na výstavě Parlamentní dění objektivem poslankyně Dagmar Hochové mohou návštěvníci Galerie Věda a umění v sídle Akademie věd ČR na Národní třídě do 18. srpna 2023.

Vystavené fotografie jsou jen střípkem z rozsáhlého materiálu, který Dagmar Hochová v letech 1990–1992 za svého působení v České národní radě, předchůdkyni současné Poslanecké sněmovny, nastřádala. Právě skutečnost, že jejich autorka byla političkou s přístupem nejen na jeviště, ale také do zákulisí politických dění, činí snímky unikátním pramenem poznání porevoluční politiky.

Perspektivy minulosti
„Snímky ilustrují naši historii nejen tím, co zachycují, ale také svou podobou. Černobílá je barva fotografií i způsob, jakým nezřídka nahlížíme na dějiny i jejich protagonisty. Snaha poznat minulost nás totiž mnohdy vede k přílišnému zjednodušování a schematickému vidění“, upozornil na často černobílé chápání historie místopředseda Akademie věd ČR Ondřej Beránek na vernisáži 20. června 2023.


Vernisáž zahajoval místopředseda Akademie věd ČR Ondřej Beránek.

„Každodenní realita nabízí mnoho perspektiv a způsobů interpretace – měli bychom se tedy nejen umět z historie, ale také uplatnit tyto zkušenosti při výkladu dějin. Možná i to nám připomene prohlídka vystavených fotografií,“ dodal.

Na vernisáži promluvila také matematička a politička Jana Ryšlinková. S Dagmar Hochovou se znala od osmdesátých let a poději je pojilo i působení v České národní radě. „Dagmar nekandidovala do České národní rady proto, že by se chtěla stát političkou, ale aby měla příležitost postavit se za svou pravdu. Nebyla by to ale ona, kdyby tam chodila bez fotoaparátu,“ vzpomněla.

Momentky přechodu od totality
Na výstavě se podílel Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a Moravská galerie v Brně. Právě v ní se uchovává fotografická pozůstalost Dagmar Hochové.

Jak zdůraznil kurátor Moravské galerie Jiří Pátek, objemný byl zejména archiv negativů, jenž pomohl aktualizovat kanonický obraz o fotografce. Vyzdvihl také význam spolupráce s Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR.

„Jako historici umění posuzujeme pozůstalost po stránce fotografické i estetické. Má též ale rozměr historický. S Ústavem pro soudobé dějiny chystáme web s odborně zpracovanou politickou částí archivu, který zachycuje přechod od totality k parlamentní demokracii.“ S pozůstalostí Dagmar Hochové mají pracoviště výhledově v plánu i další projekty.


Vystavené fotografie jsou unikátním vhledem do porevolučního parlamentu.

Otevřené zákulisí
Dagmar Hochová po skončení mandátu vybrala snímky, které instalovala v Poslanecké sněmovně. „Výstavu jsme za covidu pověsili po třiceti letech opět do parlamentu a teď chceme její unikátní vhled do politického vnitro-dění zpřístupnit ještě širší veřejnosti – v centru Prahy v budově Akademie věd ČR,“ řekl Tomáš Zahradníček z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR.

Dagmar Hochová (1926–2012) byla česká dokumentární, portrétní a reportážní fotografka. Pracovala na volné noze pro obrazové časopisy i knižní nakladatelství. V roce 1990 byla za Občanské fórum zvolena poslankyní České národní rady.

Výstava Parlamentní dění objektivem poslankyně Dagmar Hochové je otevřena do 18. srpna 2023 ve všední dny od 10 do 18 hodin, vstup je zdarma.

Text: Zuzana Dupalová, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR, s využitím tiskové zprávy AV ČR
Foto: Jana Plavec, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR

Licence Creative Commons Text a fotografie jsou uvolněny pod svobodnou licencí Creative Commons.

2023-06-20_Vernisaz_Parlamentni deni objektivem poslankyne Dagmar Hochove_web-10

2023-06-20_Vernisaz_Parlamentni deni objektivem poslankyne Dagmar Hochove_web-10

2023-06-20_Vernisaz_Parlamentni deni objektivem poslankyne Dagmar Hochove_web-13

2023-06-20_Vernisaz_Parlamentni deni objektivem poslankyne Dagmar Hochove_web-13

2023-06-20_Vernisaz_Parlamentni deni objektivem poslankyne Dagmar Hochove_web-14

2023-06-20_Vernisaz_Parlamentni deni objektivem poslankyne Dagmar Hochove_web-14

2023-06-20_Vernisaz_Parlamentni deni objektivem poslankyne Dagmar Hochove_web-15

2023-06-20_Vernisaz_Parlamentni deni objektivem poslankyne Dagmar Hochove_web-15

2023-06-20_Vernisaz_Parlamentni deni objektivem poslankyne Dagmar Hochove_web-18

2023-06-20_Vernisaz_Parlamentni deni objektivem poslankyne Dagmar Hochove_web-18

2023-06-20_Vernisaz_Parlamentni deni objektivem poslankyne Dagmar Hochove_web-20

2023-06-20_Vernisaz_Parlamentni deni objektivem poslankyne Dagmar Hochove_web-20

2023-06-20_Vernisaz_Parlamentni deni objektivem poslankyne Dagmar Hochove_web-23

2023-06-20_Vernisaz_Parlamentni deni objektivem poslankyne Dagmar Hochove_web-23

2023-06-20_Vernisaz_Parlamentni deni objektivem poslankyne Dagmar Hochove_web-24

2023-06-20_Vernisaz_Parlamentni deni objektivem poslankyne Dagmar Hochove_web-24

2023-06-20_Vernisaz_Parlamentni deni objektivem poslankyne Dagmar Hochove_web-25

2023-06-20_Vernisaz_Parlamentni deni objektivem poslankyne Dagmar Hochove_web-25

2023-06-20_Vernisaz_Parlamentni deni objektivem poslankyne Dagmar Hochove_web-26

2023-06-20_Vernisaz_Parlamentni deni objektivem poslankyne Dagmar Hochove_web-26

2023-06-20_Vernisaz_Parlamentni deni objektivem poslankyne Dagmar Hochove_web-28

2023-06-20_Vernisaz_Parlamentni deni objektivem poslankyne Dagmar Hochove_web-28

2023-06-20_Vernisaz_Parlamentni deni objektivem poslankyne Dagmar Hochove_web-29

2023-06-20_Vernisaz_Parlamentni deni objektivem poslankyne Dagmar Hochove_web-29

2023-06-20_Vernisaz_Parlamentni deni objektivem poslankyne Dagmar Hochove_web-30

2023-06-20_Vernisaz_Parlamentni deni objektivem poslankyne Dagmar Hochove_web-30

2023-06-20_Vernisaz_Parlamentni deni objektivem poslankyne Dagmar Hochove_web-31

2023-06-20_Vernisaz_Parlamentni deni objektivem poslankyne Dagmar Hochove_web-31

2023-06-20_Vernisaz_Parlamentni deni objektivem poslankyne Dagmar Hochove_web-32

2023-06-20_Vernisaz_Parlamentni deni objektivem poslankyne Dagmar Hochove_web-32

2023-06-20_Vernisaz_Parlamentni deni objektivem poslankyne Dagmar Hochove_web-35

2023-06-20_Vernisaz_Parlamentni deni objektivem poslankyne Dagmar Hochove_web-35

2023-06-20_Vernisaz_Parlamentni deni objektivem poslankyne Dagmar Hochove_web-37

2023-06-20_Vernisaz_Parlamentni deni objektivem poslankyne Dagmar Hochove_web-37

2023-06-20_Vernisaz_Parlamentni deni objektivem poslankyne Dagmar Hochove_web-39

2023-06-20_Vernisaz_Parlamentni deni objektivem poslankyne Dagmar Hochove_web-39

2023-06-20_Vernisaz_Parlamentni deni objektivem poslankyne Dagmar Hochove_web-4

2023-06-20_Vernisaz_Parlamentni deni objektivem poslankyne Dagmar Hochove_web-4

2023-06-20_Vernisaz_Parlamentni deni objektivem poslankyne Dagmar Hochove_web-42

2023-06-20_Vernisaz_Parlamentni deni objektivem poslankyne Dagmar Hochove_web-42

2023-06-20_Vernisaz_Parlamentni deni objektivem poslankyne Dagmar Hochove_web-44

2023-06-20_Vernisaz_Parlamentni deni objektivem poslankyne Dagmar Hochove_web-45

2023-06-20_Vernisaz_Parlamentni deni objektivem poslankyne Dagmar Hochove_web-46

2023-06-20_Vernisaz_Parlamentni deni objektivem poslankyne Dagmar Hochove_web-47

2023-06-20_Vernisaz_Parlamentni deni objektivem poslankyne Dagmar Hochove_web-49

2023-06-20_Vernisaz_Parlamentni deni objektivem poslankyne Dagmar Hochove_web-5

2023-06-20_Vernisaz_Parlamentni deni objektivem poslankyne Dagmar Hochove_web-50

2023-06-20_Vernisaz_Parlamentni deni objektivem poslankyne Dagmar Hochove_web-51

2023-06-20_Vernisaz_Parlamentni deni objektivem poslankyne Dagmar Hochove_web-52

2023-06-20_Vernisaz_Parlamentni deni objektivem poslankyne Dagmar Hochove_web-53

2023-06-20_Vernisaz_Parlamentni deni objektivem poslankyne Dagmar Hochove_web-6

2023-06-20_Vernisaz_Parlamentni deni objektivem poslankyne Dagmar Hochove_web-7

2023-06-20_Vernisaz_Parlamentni deni objektivem poslankyne Dagmar Hochove_web-8

2023-06-20_Vernisaz_Parlamentni deni objektivem poslankyne Dagmar Hochove_web-9

Přečtěte si také