Zahlavi

Akademie věd ČR má nové specialisty pro transfer technologií

29. 10. 2020

První ucelený vzdělávací cyklus o transferu technologií, který vznikl v AV ČR, má své úspěšné absolventy. Programu TechTransfer 2020 se zúčastnilo 39 zájemců z 16 pracovišť AV ČR. Cílem bylo zvýšit odbornost pracovníků, kteří se věnují přesunu vědeckých výsledků do praxe.

Čtyřletý cyklus dovednostních tréninků připravilo Centrum transferu technologií AV ČR (CETTAV). Skládal se z devíti vzdělávacích modulů, během kterých se účastníci učili poznat výzkumy s aplikačním potenciálem, vytvářeli plány komercializace nebo si osvojovali různé marketingové nástroje. TechTransfer 2020 byl součástí projektu Academic TTO, spolufinancovaného z prostředků EU.

CETTAV pomáhá vědeckým týmům s komercializací výsledků výzkumu, analýzou jejich praktického uplatnění, ochranou duševního vlastnictví i smluvním zajištěním spolupráce s aplikačním sektorem.

Kurzy provázela otevřená atmosféra, během které bylo možné bez obav řešit skutečné praktické problémy. Symbolické předání certifikátů TechTransfer 2020 absolventům proběhlo, vzhledem k pandemii covidu-19, online. „V oblasti vzdělávání odvedl CETTAV velký kus práce, za což mu patří moje poděkování. Model centrálního pracoviště, poskytujícího služby z oblasti transferu, podporujeme. Jde nám o to, aby bylo efektivní a nabídlo pracovištím možnost výběru,“ řekla na úvod setkání předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová.

Místopředseda AV ČR Zdeněk Havlas připomněl absolventům rozdíl mezi teorií a praxí: „Cyklus tréninků, který jste završili, by se dal přirovnat k autoškole. Postupně jste se učili předpisy, techniku jízdy, a v závěru měli možnost usednout za volat na dopravním hřišti. Teď vás však čeká provoz v ulicích Prahy v pátek ve čtyři odpoledne.“

Na symbolickém předání za absolventy promluvil ředitel Ústavu biologie obratlovců AV ČR a absolvent cyklu Jan Zukal: „Už první moduly transferářského vzdělávacího cyklu pro nás byly velmi důležité, protože jsme si vyjasnili, že nejde o nic menšího než o strategický marketing, tedy umět prodat výstupy a výsledky našeho zkoumání. A variant, jak to udělat, je obrovské množství.“

Na kurzech TechTransfer 2020 se autorsky podíleli členové týmu CETTAV Lenka Scholzová, Michal Beluský a Jakub Hruška za podpory odborníků z praxe, jako investorky Magdaleny Křížové, Jaromíra Zahrádky, jednatele I+I Prague, nebo Jiřího Marka, open access manažera Masarykovy univerzity Brno, a dalších. 

O budoucnosti transferu technologií AV ČR proběhla 20. 10. 2020 panelová diskuze.  

Připravil: Jan Klika, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR (zdroj textu: CETTAV) 
Foto: Shutterstock

Přečtěte si také