Zahlavi

Áčko: O konspiračních teoriích, mizení Tibetu a pralesích v Papui Nové Guineji

09. 03. 2022

Pandemie covidu-19 umocnila šíření nebezpečných konspiračních teorií. Na síle nabývají i nyní v časech válečné agrese, kterou rozpoutal ruský režim proti Ukrajině. Proč lidé věří konspiracím, jaké jsou jejich důsledky a jak se jim dá čelit? Tomuto, ale i jiným tématům se věnujeme v aktuálním čísle časopisu Akademie věd ČR A / Věda a výzkum.

titulk a konspirace2
1/2022 (verze k listování)
1/2022 (verze ke stažení)

Konspiračním teoriím se v časopise věnují dva obsáhlé články. V prvním (Konspirační teorie = Konec demokracie?) se píše o tzv. pandemii špatného myšlení a o důvodech a důsledcích konspirací. K tématu se v něm vyjadřují David Černý z Ústavu státu a práva AV ČR, Sylvie Graaf z Psychologického ústavu AV ČR, Lenka Příplatová z Filosofického ústavu AV ČR a Marie Heřmanová ze Sociologického ústavu AV ČR. Přečtete si jej na stranách 18–29.

Druhý text (Příběhy spiknutí: původ konspiračních teorií v literatuře) se zaměřuje na konspirace v beletrii. Její počátky v románové tvorbě odborníci hledají v době osvícenství na konci 18. století. K tématu se vyjadřují Lucie Antošíková, Václav Smyčka a Stefan Segi z Ústavu pro českou literaturu AV ČR. Najdete jej na stranách 30–35.

Další výběr článků:

Sex ukrytý v květu – Také rostliny prožívají intimní život, na rozdíl od lidí nebo zvířat v něm ale moc něžností není. Co se během opylení děje v květu a jak spolu samčí a samičí partneři komunikují? O výzkumu týmu Davida Honyse z Ústavu experimentální botaniky AV ČR více na stranách 36–39.

Svědkyně mizejícího Tibetu – Jarmila Ptáčková z Orientálního ústavu AV ČR se do Tibetu pravidelně vrací už dvacet let. Sleduje, jak se oblast proměňuje téměř k nepoznání. Pastviny se stády jaků ustupují sídlištím a z Tibeťanů se stávají čínští občané. Více v rozhovoru s Jarmilou Ptáčkovou na stranách 40–47.

Mezi dvěma světy – Již čtvrtstoletí monitoruje a pomáhá pochopit biodiverzitu tropických pralesů na Papui Nové Guineji. Tropický biolog Vojtěch Novotný z Biologického centra AV ČR v nich založil výzkumné centrum Binatang, kam dnes jezdí vědci z celého světa. Více na stranách 48–53.

Pražští Židé v dlouhém 16. století – Zlatníci a lékaři z Itálie, obchodníci z Braniborska, rabíni z Poznaně, nevěsty z Krakova. Ti všichni tvořili v rudolfinské době součást rozrůstající se pražské židovské komunity. O výzkumu Marie Buňatové z Historického ústavu AV ČR na stranách 60–65.

Kam zmizel jasoň – Záchrana ohroženého hmyzu, například brouků nebo motýlů, se v našich podmínkách občas může jevit jako boj s větrnými mlýny. Jaké strategie volí a jak pomáhají odborníci z Entomologického ústavu Biologického centra AV ČR? Více na stranách 66–69.

Strážci přesného času – Nikdy ho nemáme dostatek a každý den se snažíme nějaký ušetřit. Kdo ale měří a definuje čas samotný? Článek přibližuje činnost laboratoře Státního etalonu času a frekvence, kterou provozuje Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR. Více na stranách 70–73.

Všechna čísla časopisu A / Věda a výzkum najdete na našich stránkách.

Výtisky zasíláme zdarma všem zájemcům. Kontaktovat nás můžete na adrese wernerova@ssc.cas.cz.

Text: Leona Matušková, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR
Foto: Josef Landergott, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR

Text je uvolněn pod svobodnou licencí Creative Commons.

Přečtěte si také