Zahlavi

10. ročník soutěže Věda fotogenická: železo, dračí krev a broučí predátor

28. 11. 2023

V jubilejním desátém ročníku fotosoutěže zaměstnanců Akademie věd ČR zvítězila fotografie Dušana Tichoně z Ústavu fyziky materiálů AV ČR s názvem Životní forma železa. Všechny oceněné fotografie je možné zhlédnout na velkoformátové výstavě v Galerii Věda a umění v hlavní budově AV ČR na Národní třídě v Praze až do 31. ledna 2024. Vstup je zdarma.

Výstavu zahájila předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová na vernisáži 27. listopadu: „Letošní výstava opět oslavuje překvapivé souvislosti, technické možnosti, ale i hravost a kreativitu, které jsou vědě a výzkumu vlastní. Věda fotogenická každoročně nabízí příležitost, jak se seznámit s rozmanitostí bádání v Akademii věd prostřednictvím fotografií. Tyto snímky ukazují, že věda nejsou jen bílé pláště, dlouhé výpočty, složité grafy a obsáhlé studie.“

Záměrem akce není jen zapojit zaměstnance, ale také představit vědu veřejnosti. Proto každý rok probíhá online hlasování o nejlepší snímek na profilech AV ČR na sociálních sítích a vítězné fotografie se také používají ve výroční zprávě AV ČR, na pozvánkách či PF nebo v každoročním kalendáři. Letos navíc vznikla více než stostránková fotopublikace shrnující deset let existence soutěže a obsahující příběhy vzniku nejúspěšnější fotografie každého ročníku.

„Během deseti let konání soutěže přišlo celkem dva a půl tisíce fotek a zapojilo se více než sedm stovek zaměstnanců,“ uvedla na zahájení členka Akademické rady Markéta Pravdová, předsedkyně odborné poroty. Pro oživení soutěže se každý rok vypisují nová témata vedlejší kategorie – letošní bylo „Věda praktická a nepraktická“. Nově organizátoři vyhlásili také kategorii Kresba a ilustrace, kde nejlepší dílo vybírali hlasující na sociálních sítích. Na vernisáži 27. listopadu se oceňovaly také nejlepší fotografie autorů podle jejich příslušnosti k vědní oblasti. 

U zrodu soutěže stáli Lenka Vostrá a Michael Komm z Fóra Věda žije! Organizaci soutěže realizuje Středisko společných činností AV ČR.

Výsledková listina:

Ceny udělené porotou v hlavní kategorii Věda fotogenická: 

1. místo – Dušan Tichoň: Životní forma železa (Ústav fyziky materiálů AV ČR) 

2. místo – Lukáš Synek: Stromy dračí krve v ohrožení (Ústav experimentální botaniky AV ČR) 

3. místo – Philipp Otto Hoenle: Predátorství brouků (Biologické centrum AV ČR) 

Cena pro jednotlivé vědní oblasti: 

nejlepší fotografie za I. VO – Štěpán Gamanov: Žhavé dislokace (Ústav fyziky materiálů AV ČR) 

nejlepší fotografie za II. VO – Jiří Černý: Triptych – Hornet, Sleduji tě!, Chlupáč (Ústav molekulární genetiky AV ČR) 

nejlepší fotografie za III. VO – Karel Slavíček: Mayská keramika (Archeologický ústav AV ČR) 

Cena udělená porotou ve vedlejší kategorii Věda praktická i nepraktická: 

1. místo – Pavel Lisý: Házení lopatou (Geologický ústav AV ČR) 

2. místo – Andrea Smith: Polarizovaný pohled (Ústav organické chemie a biochemie AV ČR) 

3. místo – Jakub Hardt: Po čem šlapeme (Biologické centrum AV ČR) 

Cena udělená Akademickou radou AV ČR

Lukáš Synek (Ústav experimentální botaniky AV ČR): Stromy dračí krve v ohrožení 

Cena pro vítěze online hlasování na Instagramu AV ČR v kategorii Kresba a ilustrace

Marija Milosavljevic: Nastupovat! (Biologické centrum AV ČR)

Cena pro vítěze online hlasování veřejnosti na Facebooku AV ČR

Dana Dvořáčková-Malá: Rmen barvířský v plném květu – Pokusná středověká zahrada HIÚ AV ČR a Archeoskanzen Curia Vítkov (Historický ústav AV ČR)

Všechny fotografie z letošního ročníku si můžete prohlédnout na webu Vědy fotogenické. 

Text: Viktor Černoch, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR
Foto: Věda fotogenická

1. místo v hlavní kategorii – Dušan Tichoň: Životní forma železa (Ústav fyziky materiálů AV ČR)

1. místo v hlavní kategorii – Dušan Tichoň: Životní forma železa (Ústav fyziky materiálů AV ČR)

2. místo v hlavní kategorii – Lukáš Synek: Stromy dračí krve v ohrožení (Ústav experimentální botaniky AV ČR)

2. místo v hlavní kategorii – Lukáš Synek: Stromy dračí krve v ohrožení (Ústav experimentální botaniky AV ČR)

3. místo v hlavní kategorii – Philipp Otto Hoenle: Predátorství brouků (Biologické centrum AV ČR)

3. místo v hlavní kategorii – Philipp Otto Hoenle: Predátorství brouků (Biologické centrum AV ČR)

1. místo v kategorii Věda praktická i nepraktická – Pavel Lisý: Házení lopatou (Geologický ústav AV ČR)

1. místo v kategorii Věda praktická i nepraktická – Pavel Lisý: Házení lopatou (Geologický ústav AV ČR)

2. místo v kategorii Věda praktická i nepraktická – Andrea Smith: Polarizovaný pohled (Ústav organické chemie a biochemie AV ČR)

2. místo v kategorii Věda praktická i nepraktická – Andrea Smith: Polarizovaný pohled (Ústav organické chemie a biochemie AV ČR)

3. místo v kategorii Věda praktická i nepraktická – Jakub Hardt: Po čem šlapeme (Biologické centrum AV ČR)

3. místo v kategorii Věda praktická i nepraktická – Jakub Hardt: Po čem šlapeme (Biologické centrum AV ČR)

nejlepší fotografie za I. VO – Štěpán Gamanov: Žhavé dislokace (Ústav fyziky materiálů AV ČR)

nejlepší fotografie za I. VO – Štěpán Gamanov: Žhavé dislokace (Ústav fyziky materiálů AV ČR)

nejlepší fotografie za II. VO – Jiří Černý: Triptych – Hornet, Sleduji tě!, Chlupáč (Ústav molekulární genetiky AV ČR)

nejlepší fotografie za II. VO – Jiří Černý: Triptych – Hornet, Sleduji tě!, Chlupáč (Ústav molekulární genetiky AV ČR)

nejlepší fotografie za II. VO – Jiří Černý: Triptych – Hornet, Sleduji tě!, Chlupáč (Ústav molekulární genetiky AV ČR)

nejlepší fotografie za II. VO – Jiří Černý: Triptych – Hornet, Sleduji tě!, Chlupáč (Ústav molekulární genetiky AV ČR)

nejlepší fotografie za II. VO – Jiří Černý: Triptych – Hornet, Sleduji tě!, Chlupáč (Ústav molekulární genetiky AV ČR)

nejlepší fotografie za II. VO – Jiří Černý: Triptych – Hornet, Sleduji tě!, Chlupáč (Ústav molekulární genetiky AV ČR)

nejlepší fotografie za III. VO – Karel Slavíček: Mayská keramika (Archeologický ústav AV ČR)

nejlepší fotografie za III. VO – Karel Slavíček: Mayská keramika (Archeologický ústav AV ČR)

Cena pro vítěze online hlasování na Instagramu AV ČR v kategorii Kresba a ilustrace –  Marija Milosavljevic: Nastupovat! (Biologické centrum AV ČR)

Cena pro vítěze online hlasování na Instagramu AV ČR v kategorii Kresba a ilustrace – Marija Milosavljevic: Nastupovat! (Biologické centrum AV ČR)

Cena pro vítěze online hlasování veřejnosti na Facebooku AV ČR – Dana Dvořáčková-Malá: Rmen barvířský v plném květu – Pokusná středověká zahrada HIÚ AV ČR a Archeoskanzen Curia Vítkov (Historický ústav AV ČR)

Cena pro vítěze online hlasování veřejnosti na Facebooku AV ČR – Dana Dvořáčková-Malá: Rmen barvířský v plném květu – Pokusná středověká zahrada HIÚ AV ČR a Archeoskanzen Curia Vítkov (Historický ústav AV ČR)

2023-11-27_Veda fotogenicka_web-10

2023-11-27_Veda fotogenicka_web-10

2023-11-27_Veda fotogenicka_web-12

2023-11-27_Veda fotogenicka_web-12

2023-11-27_Veda fotogenicka_web-14

2023-11-27_Veda fotogenicka_web-14

2023-11-27_Veda fotogenicka_web-15

2023-11-27_Veda fotogenicka_web-15

2023-11-27_Veda fotogenicka_web-17

2023-11-27_Veda fotogenicka_web-17

2023-11-27_Veda fotogenicka_web-19

2023-11-27_Veda fotogenicka_web-19

2023-11-27_Veda fotogenicka_web-22

2023-11-27_Veda fotogenicka_web-22

2023-11-27_Veda fotogenicka_web-23

2023-11-27_Veda fotogenicka_web-24

2023-11-27_Veda fotogenicka_web-27

2023-11-27_Veda fotogenicka_web-3

2023-11-27_Veda fotogenicka_web-30

2023-11-27_Veda fotogenicka_web-31

2023-11-27_Veda fotogenicka_web-32

2023-11-27_Veda fotogenicka_web-34

2023-11-27_Veda fotogenicka_web-37

2023-11-27_Veda fotogenicka_web-38

2023-11-27_Veda fotogenicka_web-39

2023-11-27_Veda fotogenicka_web-40

2023-11-27_Veda fotogenicka_web-41

2023-11-27_Veda fotogenicka_web-42

2023-11-27_Veda fotogenicka_web-43

2023-11-27_Veda fotogenicka_web-44

2023-11-27_Veda fotogenicka_web-45

2023-11-27_Veda fotogenicka_web-47

2023-11-27_Veda fotogenicka_web-48

2023-11-27_Veda fotogenicka_web-49

2023-11-27_Veda fotogenicka_web-5

2023-11-27_Veda fotogenicka_web-51

2023-11-27_Veda fotogenicka_web-53

2023-11-27_Veda fotogenicka_web-55

2023-11-27_Veda fotogenicka_web-56

2023-11-27_Veda fotogenicka_web-57

2023-11-27_Veda fotogenicka_web-58

2023-11-27_Veda fotogenicka_web-59

2023-11-27_Veda fotogenicka_web-6

2023-11-27_Veda fotogenicka_web-62

2023-11-27_Veda fotogenicka_web-64

2023-11-27_Veda fotogenicka_web-65

2023-11-27_Veda fotogenicka_web-66

2023-11-27_Veda fotogenicka_web-68

2023-11-27_Veda fotogenicka_web-7

2023-11-27_Veda fotogenicka_web-70

2023-11-27_Veda fotogenicka_web-73

2023-11-27_Veda fotogenicka_web-74

2023-11-27_Veda fotogenicka_web-75

2023-11-27_Veda fotogenicka_web-76

2023-11-27_Veda fotogenicka_web-79

2023-11-27_Veda fotogenicka_web-80

2023-11-27_Veda fotogenicka_web-81

2023-11-27_Veda fotogenicka_web-83

2023-11-27_Veda fotogenicka_web-86

Přečtěte si také