Zahlavi

Zlatý šperk z doby bronzové několikrát přetepali, teď ho uvidí lidé v Brně

08. 11. 2023

Téměř 50 cm dlouhý předmět ze zlatého plechu se přesouvá do Brna. Zájemci uvidí nejen originál, ale i 3D rekonstrukci s původní výzdobou. Když totiž odborníci z Archeologického ústavu AV ČR, Brno zlatou čelenku zkoumali, zjistili, že její výzdobný motiv byl nejméně třikrát změněn. To je mezi zlatými předměty naprosto unikátní.

Odborníci z Archeologického ústavu AV ČR v Brně ve spolupráci s Muzeem v Bruntále poprvé představí veřejnosti v Brně unikátní nález ozdoby hlavy ze zlatého plechu z Opavska, který pochází z doby bronzové, přesněji z období lužických popelnicových polí (1300–800 př. n. l.).

Když konzervátoři téměř 50 cm dlouhý předmět detailně dokumentovali a analyzovali, zjistili, že čelenku někdo nejméně třikrát přetepal. „Několikanásobné přetepávání výzdoby tvoří nejméně tři koncepty motivu vyobrazeného na předmětu. Jde tak mezi předměty ze zlata o raritní doklad změny výzdobného stylu na jediném artefaktu,“ vyzdvihuje Matěj Kmošek z Archeologického ústavu AV ČR, Brno. „Podobnost můžeme nacházet u mladších psaných pramenů v podobě palimpsestu – tedy písemných pramenů, ze kterých někdo seškrábal či smyl původní text a napsal nový.

Zájemci uvidí čelenku i 3D rekonstrukci její původní podoby

Na základě výsledků zkoumání vytvořili brněnští odborníci také digitální a fyzickou rekonstrukci původní podoby předmětu. Použili k tomu moderních metod včetně 3D modelování, 3D tisku a galvanoplastiky ve spolupráci s firmami Prusa Research a. s. a Electroforming s. r. o. Veřejnost a badatelé tak mohou spolu s originálním nálezem vidět jeho podobu ještě předtím, než byl úmyslně poskládán a zjevně jako obětina vložen do země.

Zlatá plechová ozdoba i proces její dokumentace a rekonstrukce bude k vidění ve dvou dnech v budově Archeologického ústavu AV ČR, Brno na adrese Čechyňská 19 v Brně: v pátek 10. 11. při přednášce Stanislava Stuchlíka na téma Zlato v době bronzové na Moravě a v sobotu 11. 11. během Dne otevřených dveří, na který je nutno si rezervovat místo. Program je součástí celorepublikového festivalu Týden Akademie věd ČR. Vystavení a zpracování nálezu bylo realizováno díky společnému projektu regionální spolupráce „Zlato z Opavy“ mezi Muzeem v Bruntále, p. o., a Archeologickým ústavem AV ČR, Brno, v. v. i., projekt finančně podpořil i Moravskoslezský kraj.

Pro novináře je vyhrazen čas v pátek 10. 11. mezi 8:00 a 9:00 hod. Po zbytek dne mohou média navštívit dopolední část dne otevřených dveří určenou pro školy nebo výše uvedený program pro veřejnost.

Kontakty:

Mgr. Pavla Růžičková
PR ARÚB AV ČR
ruzickova@arub.cz

Mgr. Matěj Kmošek, DiS.
archeolog a konzervátor ARÚB AV ČR
kmosek@arub.cz

Zlatá ozdoba

TZ ke stažení zde.

Kontakty pro média

Markéta Růžičková
vedoucí Tiskového oddělení
+420 777 970 812

Eliška Zvolánková
+420 739 535 007

Martina Spěváčková
+420 733 697 112

press@avcr.cz

Tiskové zprávy