Zahlavi

Zahrádkářské osady aneb proč neztrácet půdu pod nohama

16. 03. 2022

Málokterá činnost je v Česku tak oblíbená jako zahrádkaření. Z dlouhodobých výzkumů víme, že čtyři z deseti českých domácností si pěstují na zahrádkách ovoce či zeleninu a tato aktivita má důležité sociální, environmentální, ale i lokálně politické souvislosti. Specifickou podobou zahrádkaření jsou městské zahrádkářské osady, kterým je věnována nová kniha vycházející pod hlavičkou Ústavu geoniky AV ČR.

Ačkoli má zahrádkaření v Česku dlouhou tradici a v posledních letech lze dokonce mluvit o rostoucím zájmu o pěstování potravin, klasické zahrádkářské osady z českých měst spíše mizí. Důvodem je zejména jejich přeměna na zastavěné území. Obce totiž příliš často pod tlakem developerů nedoceňují skutečné přínosy zahrádek pro své území a obyvatele.

Právě představení benefitů zahrádek pro společnost si klade za cíl naše kniha. V sedmnácti krátkých kapitolách, napsaných čtivou a srozumitelnou formou, jsou městské zahrádky a zahrádkářské osady přiblíženy ze sociální perspektivy, je diskutována jejich funkce při zásobování potravinami i pozice v územních plánech obcí. Kniha nezapomíná na environmentální rozměry zahrádek a jejich důležitou roli v adaptaci na změnu klimatu, ani na další aktuální témata, která rezonují v současné společnosti. Na knize se podílelo devatenáct autorek a autorů, včetně zástupců Sociologického ústavu AV ČR. Vedle odborníků z akademické sféry zde najdeme i zahrádkářské praktiky a funkcionáře.

Představení knihy pro novináře a veřejnost proběhne v úterý 29. 3. 2022 od 17:30 v prostorách Akademie věd na adrese Národní 3 v Praze (sál 205). Drobné občerstvení bude zajištěno. Oceníme, když svou účast na představení knihy potvrdíte mailem na adresu jan.vavra@soc.cas.cz. Plný text knihy je dostupný ke stažení.


Další informace

Kontakt:

PhDr. Jan Vávra, Ph.D.
Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., Oddělení lokálních a regionálních studií
e-mail: jan.vavra@soc.cas.cz

Mgr. Barbora Duží, Ph.D.
Ústav geoniky AV ČR, v. v. i., Oddělení environmentální geografie
e-mail: barbora.duzi@ugn.cas.cz

Mgr. Naďa Johanisová, Ph.D.
Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzita, Katedra environmentálních studií
e-mail: johaniso@fss.muni.cz

RNDr. Petr Jehlička, Ph.D.
Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., Oddělení ekologické antropologie
e-mail: jehlicka@eu.cas.cz

TZ ke stažení zde.

Kontakty pro média

Markéta Růžičková
vedoucí Tiskového oddělení
+420 777 970 812

Eliška Zvolánková
+420 739 535 007

Martina Spěváčková
+420 733 697 112

press@avcr.cz

Tiskové zprávy