Zahlavi

Vyjádření Akademie věd ČR k dění v Polské akademii věd

06. 06. 2023

Akademie věd ČR vyjadřuje hluboké znepokojení a nesouhlas s pokusy omezit badatelskou svobodu některých pracovnic a pracovníků Polské akademie věd (PAN).

Některé nedávné výroky představitelů vlády Polské republiky (např. v souvislosti s výzkumy prof. B. Engelkingové), které v reakci na odborně podložené názory našich kolegyň a kolegů navrhují omezení financování jejich pracovišť, nepovažujeme za součást věcné odborné polemiky, nýbrž za pokus omezit svobodu a nezávislost vědeckého bádání.

Zmiňované krácení financování výzkumných organizací kvůli veřejné prezentaci výsledků výzkumů jejich zaměstnankyň a zaměstnanců pokládáme za pokus o podkopání autonomie vysokých škol a výzkumných ústavů a v důsledku i excelence a zcela klíčové společenské role (polské) vědy. 

Jakékoli vědecké bádání, činěné v souladu s etickými principy a společenskou zodpovědností, musí být bez ohledu na obor podepřeno svobodou v komunikaci vlastních výsledků.

TZ ke stažení zde.

Kontakty pro média

Markéta Růžičková
vedoucí Tiskového oddělení
+420 777 970 812

Eliška Zvolánková
+420 739 535 007

Martina Spěváčková
+420 733 697 112

press@avcr.cz

Tiskové zprávy