Zahlavi

Vědci Botanického ústavu objevili nový typ soužití řas a hub

28. 02. 2023

Vědci Botanického ústavu AV ČR popsali symbiotický vztah mezi houbami a řasami, který byl doposud ve vědeckém světě přehlížen. Pro soužití řas s kornatcovitými stopkovýtrusými houbami, které se zcela běžně vyskytuje v lesích mírného pásu, zavedli nový termín alkobioza.

 Již před lety nás při výzkumech v terénu opakovaně zaujalo, že po narušení  houbových povlaků na dřevě a na kůře (takzvaných kornatců či kornatcovitých hub) se často uvnitř objeví zelená vrstva řas. Zjistili jsme, že jde o těsné soužití houby a řasy, avšak nejedná se o lišejník, protože houbový partner není potravně závislý na své řase,“ říká hlavní autor studie Jan Vondrák z Taxonomického oddělení Botanického ústavu AV ČR.

Vědci pro toto soužití zavedli nový termín alkobioza (angl. alcobiosis). Název vznikl z klíčových slov algae (řasa), corticioid fungi (kornatcovitá houba) a symbiosis (symbióza).

V průběhu několika let tým vědců shromáždil velké množství vzorků, u kterých provedl sekvenaci DNA řasových a houbových partnerů. Zjistil, že toto soužití je velmi častým jevem a vyskytuje se u řady kornatců napříč systémem rouškatých stopkovýtrusých hub. Jednotlivé druhy hub jsou většinou věrné konkrétnímu druhu řasy z široké škály řas zaznamenaných v alkobiozách. Následná fyziologická měření aktivity řas v alkobiozách potvrdila, že řasy jsou živé, aktivní a vydatně fotosyntetizují, což dokazuje, že řasy uvnitř houbové tkáně prosperují.  Alkobiozy se nápadně podobají lišejníkům, od kterých se však liší především tím, že houbový partner není potravně závislý na své řase.

„Hlavní neznámou tedy zůstává, v čem tkví prospěšnost tohoto soužití pro jednotlivé partnery. Náš objev ale s sebou nese i řadu dalších otázek týkajících se geografických, ekologických a taxonomických rozměrů této symbiozy, jako například zdali vzrůstá rozmanitost alkobioz směrem od polárních oblastí do tropů,“ říká k objevu Jan Vondrák a dodává: „Informace o tomto soužití byly v literatuře zaznamenány již v minulosti, většinou se však jedná o útržkovitá sdělení, že určitý druh kornatcovité houby se často vyskytuje společně s řasami. Teprve nám se podařilo uchopit alkobiozy jako široce rozšířený fenomén zahrnující řadu druhů řas a hub.“

Během výzkumu vědci také zjistili, že šíření alkobioz napomáhají drobní plži, kteří kornatcovité houby s oblibou spásají. Exkrementy těchto plžů obsahují životaschopné buňky řas i kornatcovitých hub a po krátké době dávají vznik novým alkobiotickým povlakům. Tento typ rozmnožování je obdobný lišejníkovým „isidiím“ (tj. specifickým stélkovým útvarům lišejníků, které slouží k vegetativnímu rozmnožování).

Vědci Botanického ústavu AV ČR tak popsali symbiotický vztah, zcela běžný ve středoevropské přírodě, který však dosud víceméně unikal pozornosti, přestože se zde vystřídaly celé generace přírodovědců. Otevřeli tak volný prostor pro další studium alkobioz z různých pohledů jak pro vědeckou obec, tak amatérské přídovědce. Alkobiozy jsou totiž snadno poznatelné i pouhým okem v terénu a je možné je odlišit od podobných hub, které tento vztah netvoří.

TZ ke stažení 

 

Kontakt:

doc. Jan Vondrák, PhD.  
Botanický ústav AV ČR, oddělení taxonomie 
jan.vondrak@ibot.cas.cz

 

Mirka Dvořáková
Botanický ústav AV ČR, PR & Marketing Manager
miroslava.dvorakova@ibot.cas.cz
+420 602 608 766


 

Příčný řez plodnicí kornatcovité houby Lyomyces sambuci. Ve spodní části plodnice (zvaném subiculum) jsou početné zelené řasy rodu Desmococcus. Klasický pohled světelným mikroskopem je v animaci přepínán na pohled fluorescenčním mikroskopem, ve kterém řasový chlorofyl svítí červeně.

Příčný řez plodnicí kornatcovité houby Lyomyces sambuci. Ve spodní části plodnice (zvaném subiculum) jsou početné zelené řasy rodu Desmococcus. Klasický pohled světelným mikroskopem je v animaci přepínán na pohled fluorescenčním mikroskopem, ve kterém řasový chlorofyl svítí červeně.

FOTO: Botanický ústav AV ČR
Příčný řez plodnicí kornatcovité houby Resinicium bicolor. Ve spodní části plodnice (zvaném subiculum) jsou početné zelené řasy rodu Coccomyxa. Klasický pohled světelným mikroskopem je v animaci přepínán na pohled fluorescenčním mikroskopem, ve kterém řasový chlorofyl svítí červeně.

Příčný řez plodnicí kornatcovité houby Resinicium bicolor. Ve spodní části plodnice (zvaném subiculum) jsou početné zelené řasy rodu Coccomyxa. Klasický pohled světelným mikroskopem je v animaci přepínán na pohled fluorescenčním mikroskopem, ve kterém řasový chlorofyl svítí červeně.

FOTO: Botanický ústav AV ČR

Kontakty pro média

Markéta Růžičková
vedoucí Tiskového oddělení
+420 777 970 812

Eliška Zvolánková
+420 739 535 007

Martina Spěváčková
+420 733 697 112

press@avcr.cz

Tiskové zprávy