Zahlavi

Slavnostní vyhlášení Cen Nakladatelství Academia

01. 10. 2021

V pátek 1. října 2021 proběhlo v budově Akademie věd České republiky v Praze slavnostní vyhlášení 13. ročníku Cen Nakladatelství Academia a zároveň 9. ročníku Studentské soutěže Nakladatelství Academia. V soutěži Ceny Nakladatelství Academia byly hodnoceny publikace vydané v roce 2020 na pracovištích Akademie věd České republiky. V 9. ročníku Studentské soutěže byly hodnoceny magisterské diplomové práce obhájené v období 15. 10. 2019 až 31. 10. 2020. Vítězné práce budou v Nakladatelství Academia vydány do jednoho roku knižně. 

Do 13. ročníku Cen Nakladatelství Academia bylo přihlášeno celkem 60 publikací. V rámci jednotlivých kategorií ocenila desetičlenná odborná porota v čele s prof. RNDr. Ivo Krausem, DrSc., FEng., dr. h. c., následující tituly…

V kategorii původní vědecká nebo populárně-naučná práce zvítězila publikace Shakespearova Anglie Martina Hilského. V kategorii překlad vědecké nebo populárně-naučné práce získala ocenění Nina Fojtů za překlad publikace Válečný deník 1914–1918 autora Ernsta Jüngera. V kategorii slovník nebo encyklopedická publikace ocenila porota dílo Jana Macka, Ladislava Rollera, Karla Beneše, Kamila Holého a Jaroslava Holuši Blanokřídlí České a Slovenské republiky II. Širopasí. Cenu za výtvarné zpracování si odnesli Pavel Štefan a Jan Šavrda za grafickou přípravu publikace Imago, Imagines. Cenu poroty získaly editorky Martina Ireinová a Petra Přadková za publikaci Slovanský jazykový atlas

Nejprodávanější knihou roku 2020 z produkce Nakladatelství Academia je publikace Martina Hilského Shakespearova Anglie.  

Knihou roku, tedy absolutním vítězem, se stala publikace Kateřiny Kubínové, Kláry Benešovské a kolektivu autorů Imago, imagines. Křišťálovou plastiku z dílny výtvarníka Jana Exnara převzaly vítězky z rukou předsedkyně Akademie věd České republiky prof. Evy Zažímalové.

V 9. ročníku Studentské soutěže měla odborná porota možnost vybrat vítěze tradičně ve třech kategoriích.

Vítězem kategorie Humanitní a společenské vědy se stal David Smrček s prací GrabenbummelProcházka po Příkopech obhájenou na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V kategorii Vědy o živé přírodě a chemické vědy zvítězil Lukáš Petera s prací Důsledky éry velkého bombardování pro chemickou a prebiotickou evoluci raného Marsu a Země obhájenou na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. V kategorii Vědy o neživé přírodě nebyla cena udělena. 

Celkem bylo do soutěže přihlášeno 33 diplomových prací, které hodnotily odborné poroty jednotlivých kategorií. Vítězné práce budou vydány knižně do jednoho roku pod hlavičkou Nakladatelství Academia. 

Vítězné diplomové práce z předchozího, osmého ročníku, byly během slavnostního vyhlášení představeny již v knižní podobě, knihu Sexuální delikty před apelačním soudem v letech 1687—1727 převzal Josef Vacek, knihu Generalizace zástavby s využitím typifikace převzal Otomar Gottstein. 

Kontakt: 
Mgr. Marie Povýšilová
Nakladatelství Academia
povysilova@academia.cz 

TZ ke stažení zde

Kontakty pro média

Markéta Růžičková
vedoucí Tiskového oddělení
+420 777 970 812

Eliška Zvolánková
+420 739 535 007

Martina Spěváčková
+420 733 697 112

press@avcr.cz

Tiskové zprávy