Zahlavi

Purkyňovu cenu získají autoři za popularizaci tématu historie českého Balatonu

22. 05. 2023

Časopis Živa dnes rozdá ceny za rok 2022. Purkyňovu cenu za popularizaci biologických věd si odnese dvojice autorů Daniel Vondrák a Anna Tichá z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Redakční rada a redakce Živy ocenily jejich text o historii Komořanského jezera. Jedno ze Zvláštních ocenění za popularizaci biologických věd získá Lukáš Laibl z Geologického ústavu AV ČR, který se zabývá studiem prvohorních členovců, mimo jiné trilobitů.

Daniel Vondrák a Anna Tichá ve svém článku Komořanské jezero aneb Historie českého Balatonu popsali zánik někdejšího jezera, které se nacházelo v Mostecké pánvi a jehož plocha dosahovala až kolem 25 km². Purkyňovu cenu časopis Živa uděluje autorům od 30 let za originalitu, sdělnost a tematický přínos. 

Cenu Vojena Ložka získá za článek Tajný život v podzemí aneb Adaptace terestrických členovců k životu v jeskyních Helena Rothová z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Uspěla v kategorii udělované autorům do 25 let.

Cenu Jana Sudy v kategorii od 26 do 30 let si odnáší zástupce ředitele Botanické zahrady v Teplicích Jan Ptáček za text Patagonie – Andy ošlehané větrem.

Zvláštní ocenění za popularizaci redakční rada a redakce Živy udělily třem vědcům. Lukáš Laibl z Geologického ústavu AV ČR zaujal třídílným seriálem Unikátní okna do prvohor o zkamenělinách, které poskytují přímé doklady o životě v dávných geologických dobách. Martin Černý a Adam Petrusek z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy upoutali sérií výukových textů o vodním prostředí, jeho zákonitostech a organismech, které ho obývají. Oba také významně přispěli k přípravě monotematického čísla Živy věnovaného právě vodě.

Cenu Antonína Friče, tedy ocenění osobnosti, která významným způsobem přispěla k rozvoji časopisu Živa, si převezme někdejší předseda České stomatologické společnosti Otakar Brázda, který se ve svých článcích věnuje zakladateli Živy Janu Evangelistovi Purkyně a také dalším osobnostem z historie přírodovědy a lékařství.

Podrobně o cenách časopisu Živa zde: https://ziva.avcr.cz/ceny-casopisu-ziva.html

Časopis Živa je populárně-vědecký časopis přinášející příspěvky z biologických oborů a zvláštní rubriku věnovanou výuce biologie se zaměřením na nejnovější poznatky. Navazuje na odkaz svého zakladatele Jana Evangelisty Purkyně. Poslední řada vychází nepřetržitě od roku 1953.

Kontakt:
ziva@ssc.cas.cz

 

TZ ke stažení

 

Kontakty pro média

Markéta Růžičková
vedoucí Tiskového oddělení
+420 777 970 812

Eliška Zvolánková
+420 739 535 007

Martina Spěváčková
+420 733 697 112

press@avcr.cz

Tiskové zprávy