Zahlavi

Prémie Jana Friče za rok 2021 udělena Galině Motorině

20. 01. 2022

Laureátkou Prémie Jana Friče za rok 2021 se stává Galina Motorina ze Slunečního oddělení Astronomického ústavu AV ČR. Ocenění za soubor prací Mnohakanálové studium slunečních erupcí a souvisejících jevů převezme pondělí 24. ledna 2022.

Prémii Jana Friče uděluje Astronomický ústav AV ČR od roku 2009 svým mladým pracovníkům za mimořádné výsledky, které přispívají k prestiži ústavu v mezinárodním srovnání. Prémie je pojmenována po mladším z bratrů Fričových, který se společného snu vybudování hvězdárny v Ondřejově nedožil. Prémie se každoročně uděluje k  datu blízkému nenadálému úmrtí Jana Friče, tedy k 21. lednu.

Při  příležitosti  předání  prémie přednese Galina Motorina přednášku nazvanou Mnohakanálové studium slunečních erupcí a souvisejících jevů. Přednáška bude v angličtině a přenášet se bude na platformě zoom https://cesnet.zoom.us/j/93034946376?pwd=dGk0UXQyV2pvckFRQzBDUmRJc0xEZz09. Veřejnost ji bude moci sledovat také na facebooku Astronomického ústavu AV ČR. Přednáška je věnována studiu slunečních erupcí ve více vlnových délkách na základě jejich současného pozorování v rentgenovém, EUV a rádiovém záření.

Abstrakt přednášky:

Studium slunečních erupcí ve více vlnových délkách na základě jejich současného pozorování v rentgenovém, EUV a rádiovém záření je významný směr výzkumu slunečních erupcí, neboť "vícevlnné" informace jsou schopny rozlišit nejasnosti v interpretaci některých jevů, které obvykle vznikají při pozorování na základě jednoho kanálu. Tuto metodiku - včetně vlastního příspěvku k jejímu vývoji - kandidátka uplatnila při diagnostice erupčního plazmatu a urychlených elektronů. Odhalené parametry nám mohou pomoci rozlišit mezi různými konkurenčními modely procesů ve slunečních erupcích. Metodika totiž umožňuje rekonstrukci energetických distribucí urychlených elektronů, diagnostiku vzplanutí plazmatu, stanovení energetického rozpočtu a prostorového a časového rozložení energie. Studie poskytuje vhled do energetizace elektronů, pochopení celkové energetiky vzplanutí (erupcí) a poskytuje důležitá omezení pro navrhované mechanismy uvolňování energie ze slunečních erupcí.

Kontakt:
Pavel SuchanAstronomický ústav AV ČR
email: suchan@astro.cztel.: +420 737 322 815

TZ ke stažení zde.

Kontakty pro média

Markéta Růžičková
vedoucí Tiskového oddělení
+420 777 970 812

Eliška Zvolánková
+420 739 535 007

Martina Spěváčková
+420 733 697 112

press@avcr.cz

Tiskové zprávy