Zahlavi

Podpora vysokoškoláků je přehlíženým tématem i v předvolebních programech

15. 09. 2021

Česko vydává na finanční podporu studia vysokoškoláků velmi malé částky. Většina podpory je pak rozdělována plošně, a to bez ohledu na jejich sociálně-ekonomickou situaci. Průměrná podpora studentů, a to i těch chudých, je proto velmi nízká.

Průměrná měsíční podpora, a to přímá i nepřímá, se u studentů do 26 let pohybuje od zhruba 5 300 Kč (pro ty z nejchudších poměrů) do 2 700 Kč u těch zajištěných. Podpora studentů ve věku 26 let a více, představuje jen zhruba 500 Kč měsíčně, a to bez ohledu na jejich finanční zázemí.

Systém neposkytuje dostatečnou podporu sociálně-ekonomicky potřebným studentům a intelektuálně nadaným zájemcům o studium. Oproti tomu velmi paušálně poskytuje jisté finanční přilepšení téměř všem, tedy pokud ještě nedosáhli věku 26 let,” říká spoluautor studie a výkonný ředitel think-tanku IDEA Daniel Münich.

Veřejné výdaje na podporu živobytí studentů dosahují v České republice výše 1,5 % celkových veřejných výdajů na terciární vzdělávání. Patří tak k nejnižším v Evropské unii, kde průměr představuje 17,6 %. Přímá finanční podpora studentů na českých vysokých školách je tedy spíše symbolická.

Výraznější modernizaci a finanční posílení finanční podpory studentů zatím nemají v agendě reprezentace vysokých škol, ani Ministerstvo školství ČR. Volební programy významnějších politických subjektů, až na drobné výjimky, tuto problematiku neakcentují. Potřeby a zájmy z řad potenciálních sociálně-ekonomicky znevýhodněných zájemců o studium jsou z přirozených důvodů fragmentované, nekoordinované a veřejně neartikulované.

Český systém je svým pojetím zastaralý a volá po výrazné modernizaci, která by reagovala na měnící se strukturu a formu vysokoškolského vzdělávání, potřeby studentů a změny v životě moderní společnosti. O modernizaci systému se ale neuvažuje a zákon o finanční podpoře neexistuje ani v podobě záměru. Podporu studia tak řeší několik paragrafů rozptýlených v různých zákonech,” dodává spoluautor studie Otakar Kořínek, spolupracovník think-tanku IDEA

Doporučujeme mimo jiné zvýšit dnes již zastarale nízkou hranici 26 let věku, po jejímž dosažení student či jejich rodiče ztrácí nárok na většinu přímých i nepřímých podpor z titulu vyživovaného dítěte, rozpočtově neutrálně převést nepřímou podporu formou daňového zvýhodnění rodičů na formu studentského stipendia (nevratného grantu) nebo výrazně navýšit výdaje na sociální a ubytovací stipendia,” vysvětluje Daniel Münich.

Téma rozebírá podrobně studie think-tanku IDEA, která je zpracována cíleně na podporu předvolebních diskusí o programových prioritách a potřebách ČR. Studie nabízí ucelené mezinárodní srovnání českého systému finanční podpory vysokoškoláků a příklady zahraničních praxí, rozbor výhod a nevýhod specifických nástrojů podpory studentů v ČR a končí reformním doporučením v českém systému.

Celý text studie k dispozici zde.

Kontakt na autory studie:

Daniel Münich
výkonný ředitel think-tanku IDEA
daniel.munich@cerge-ei.cz

Otakar Kořínek
spolupracovník think-tanku IDEA
korinek@novyporg.cz

Kontakt pro média:
Blanka Javorová
blanka.javorova@cerge-ei.cz
tel. 602 698 440

Petra Vintrová
petra.vintrova@cerge-ei.cz
tel. 771 121 574

TZ ke stažení zde

Veřejná finanční podpora vysokoškolských studentů

Veřejná finanční podpora vysokoškolských studentů

Shrnutí základních nástrojů finanční podpory studentů v ČR

Shrnutí základních nástrojů finanční podpory studentů v ČR

Kontakty pro média

Markéta Růžičková
vedoucí Tiskového oddělení
+420 777 970 812

Eliška Zvolánková
+420 739 535 007

Martina Spěváčková
+420 733 697 112

press@avcr.cz

Tiskové zprávy