Zahlavi

PRAK opět vystřelí výsledky výzkumu na cestu do praxe

28. 02. 2024

Nová metoda, která zpřesní souběžné měření biomolekul bez ztráty rozlišení nebo citlivosti, licence pro HistoryLab: dílnu pro archiv i školu nebo pro kompaktní optické pinzety. Akademie věd podpoří ve druhé výzvě programu PRAK 11 projektů, jejichž výsledky mají velký potenciál, že se uplatní například v průmyslu. Snaží se tak zrychlit přenos vědeckých poznatků z pracovišť AV ČR do praxe.

Druhé kolo výzvy Programu rozvoje aplikací a komercializace AV ČR (zkráceně PRAK) oslovilo 22 zájemců z 15 pracovišť AV ČR. Některé ústavy uspěly s vícero projekty.

„PRAK se rozjel loni, je to nástroj pro zrychlení přenosu vědeckých poznatků do praxe, jenž umožňuje financovat činnosti, na které doposud v rozpočtech pracovišť často nebyly peníze. Počítáme s tím, že se jedná o kontinuální program se širokým záběrem a zacílením na všechna pracoviště AV ČR,“ říká Martin Smekal, vedoucí Centra transferu technologií AV ČR, které program zaštiťuje.

Senzorové čipy i čištění lodí. A zájem o spin-off

Mezi úspěšné projekty patří speciální úpravy povrchů v senzorových čipech Ústavu makromolekulární chemie AV ČR. Tým chce založit spin-off, který se zaměří přímo na komercializaci této pokročilé technologie. Další spin-off chce pro svůj projekt založit pět úspěšných žadatelů včetně Ústavu geoniky AV ČR. Ten vyvinul pulzující vodní paprsek pro odstraňování nánosů z lodních trupů a hledá zahraniční partnery pro vývoj tohoto nástroje. Velkou výhodou know-how ústavu je, že pro čistění se používá jen voda, a tím odpadá časově i finančně náročná likvidace v současné době používaných brusných přísad.

„Úroveň projektových přihlášek se zvedla. Do budoucna se budeme snažit, abychom ještě dále rozšířili povědomí o tomto programu a získali přihlášky projektů z ještě širšího záběru pracovišť Akademie věd,“ říká Martin Smekal.

Ambicióznost, soulad a proveditelnost

Hodnoticí panel odborníků posuzuje přihlášené projekty na základě tří kritérií. Z hlediska ambicióznosti zkoumá, jaký dopad může projekt mít na danou oblast, jestli je dostatečně nový a uplatnitelný; soulad předpokládá, že navržené aktivity a jejich výstupy mohou dosáhnout očekávaných cílů projektu. Ohledně proveditelnosti odborníci posuzují, jestli projekt může vzhledem k financím i času dosáhnout svých cílů.

PRAK podporuje nadějné projekty, které mají blízko k uplatnění v praxi, už druhým rokem. Program řídí a administruje Centrum transferu technologií AV ČR, které zároveň nabízí poradenství, ale i zpětnou vazbu týmům, jež své projekty přihlásily. Finance v řádech stovek tisíc korun poskytuje po schválení Akademickou radou Akademie věd ČR.

„V Akademii věd dlouhodobě pracujeme na systematičtější podpoře transferu znalostí a technologií. Perspektivním projektům proto chceme cestu k uplatnění usnadnit,“ říká místopředsedkyně Akademie věd ČR Ilona Müllerová, která má transfer v gesci. „Věřím, že PRAK i ve druhém kole vědcům pomůže, aby se soustředili hlavně na badatelskou práci.“

Kontakt:

Martin Smekal
vedoucí CeTTAV
smekal@ssc.cas.cz


Projekty podpořené ve druhé výzvě PRAK

 • Hmotnostní fotometrie s fázovým a polarizačním měřením (licence) / ÚFE
 • Úpravy povrchů funkčními polymerními kartáči pro senzorové chipy (spin-off) / ÚMCH
 • Komercializace programu CrysTBox (licence) / FZÚ
 • Laser microstructuring of moulds for the plastic industry (spin-off) / FZÚ
 • Měření parametrů optických elementů a systémů metodou absolutní interferometrie (spin-off) / ÚFP
 • Heyrovský Instrument Boutique (spin-off) / ÚFCH JH
 • HistoryLab: dílna pro archiv i školu (licence) / ÚSD
 • Kompaktní optické pinzety (licence) / ÚPT
 • Pulzující vodní paprsek pro odstraňování nánosů z lodních trupů (spin-off) / ÚGN
 • ClimRiskPRO: poskytování dat o budoucím klimatu komerčním i veřejným subjektům (licence) / ÚVGZ
 • Aplikace pro komplexní analýzu perfuzometrických magnetickorezonančních obrazů (licence) /ÚPT

TZ ke stažení zde.

Kontakty pro média

Markéta Růžičková
vedoucí Tiskového oddělení
+420 777 970 812

Eliška Zvolánková
+420 739 535 007

Martina Spěváčková
+420 733 697 112

press@avcr.cz

Tiskové zprávy