Zahlavi

Na záhadné indoevropské trase si migrující ptáci vybírají výhody dle sezony

15. 03. 2021

Jídlo, nebo vítr. To je volba ptáků migrujících na indoevropské letové trase. Vědci pomocí počítačových simulací zjišťovali, čemu dávají ptáci přednost. Srovnáním se skutečnými letovými trasami zjistili, že ptáci využívají oboje. Migrační letové trasy se liší podle sezony.

 

Jako modelový druh posloužil vědcům hýl rudý – pěnkavovitý pěvec s nápadným červeným zbarvením. V nové studii publikované v časopise Journal of Biogeography se vědci napříč Evropou zaměřili na sledování a určení možných migračních překážek a koridorů na méně známé indoevropské letové dráze, kterou mohou ptáci využít.

Pomocí matematického modelování se snažili odhadnout ideální trasu pro hýly a pak ji porovnat se skutečnou trasu, kterou určovali pomocí geolokátorů. Tato malá zařízení, která se ptákům připevňují na záda jako batůžky, vědcům umožňují stanovit přesnou dráhu letu. Zjistili, že hýlové během migrací využívají trasy, které se liší podle sezon. Na podzim se ptáci při migraci zaměřují spíše na potravní zdroje a ušetření co nejvíce energie, kdežto na jaře, kdy spěchají na hnízdiště, využívají především optimálních větrných koridorů.

Síla mezinárodní spolupráce, scenérií i povodní

„Studiem hnízdní ekologie hýlů rudých jsem se zabýval od druhého ročníku bakalářského studia na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Hýl rudý mě fascinoval svým rodinným životem, ale i migračním chováním, protože jako jeden z mála evropských ptáků migruje do Indie,“ uvádí Tomáš Albrecht z Ústavu biologie obratlovců AV ČR, jeden z iniciátorů studie. Podíleli se na ní vědci z 16 různých vědeckých institucí a 7 evropských zemí.

„Výzkum probíhal na lokalitách od Finska po Bulharsko, přičemž český tým sbíral data v ČR a Bulharsku. V rámci sběru dat jsme spolu s kolegy překonávali úskalí lokálních povodní, kdy jsme se během odchytů hýlů rudých brodili chvílemi i po krk v rozvodněné Vltavě ve Vltavském luhu, ale zároveň si užívali nádherných scenérií během terénní práce na Šumavě i v pohoří Pirin,“ dodává Tomáš Albrecht.

Teorie a praxe na záhadné indoevropské tahové cestě

„Tato studie je první, která kombinuje teoretické predikce optimální migrační trasy mezi Indií a Evropu a jejího načasování se skutečným migračním chováním pěvčího druhu. Výsledky a postupy vyplývající z migračních modelů, které jsme použili v této studii, nám mohou v budoucnu prozradit spoustu zajímavých informací o migračním chování ptáků, a to nejen v rámci indoevropské tahové cesty,“ dodává Tomáš Albrecht.

Migrace ptáků jsou velké sezonní přesuny, při nichž se ptáci stěhují do svých hnízdišť nebo se z nich vracejí do tzv. zimovišť. Nejznámější jsou migrace v severojižní ose, tedy z Evropy do Afriky, kam se na zimu stěhují i naši čápi či vlaštovky. Mezi méně probádané patří právě letové dráhy mezi Evropou a indickým subkontinentem.

Kontakt:

prof. Tomáš Albrecht, Ph.D.
Ústav biologie obratlovců AV ČR
albrecht@ivb.cz
+420 608 237 158

Mgr. Alena Fornůsková, Ph.D.
Ústav biologie obratlovců AV ČR
fornuskova@ivb.cz

Odkaz na publikaci   
DOI


Obrázek1_drahy

Obrázek1_drahy

Letové dráhy hýlů rudých se na podzim a na jaře liší. Hýlové na podzim preferují potravní zdroje a na jaře zase využívají větrné koridory, aby se dostali co nejdříve na svá hnízdiště. Převzato z publikace: Lisovski et al. 2021, DOI: 10.1111/jbi.14085.
Obrázek2

Obrázek2

Hnízdiště hýlů rudých na Šumavě
Obrázek3_odber

Obrázek3_odber

Odběr vzorků na lokalitě Razlog-Bansko v pohoří Pirin
Obrazek4_hyl s lokatoremTA2

Obrazek4_hyl s lokatoremTA2

Hýl rudý s připevněným geolokátorem
Obrázek5_hnizdiste

Obrázek5_hnizdiste

Hnízdiště na lokalitě Razlog-Bansko v pohoří Pirin, Bulharsko

Kontakty pro média

Markéta Růžičková
vedoucí Tiskového oddělení
+420 777 970 812

Eliška Zvolánková
+420 739 535 007

Martina Spěváčková
+420 733 697 112

press@avcr.cz

Tiskové zprávy