Zahlavi

Matematika pro praxi. Čestnou oborovou medaili obdrží Radim Blaheta in memoriam

08. 06. 2022

Jak člověk může zasahovat do zemské kůry a jaké mohou být důsledky, jsou otázky, které motivovaly rozsáhlý výzkum Radima Blahety z Ústavu geoniky AV ČR. Vědec, který zemřel letos v lednu, se zabýval numerickou matematikou a aplikacemi matematiky v geotechnických a enviromentálních oborech; za jeho práci mu Akademie věd ČR udělí čestnou oborovou medaili Bernarda Bolzana za zásluhy v matematických vědách. Ceremoniál za účasti předsedkyně Akademie věd ČR Evy Zažímalové se uskuteční dnes v Ostravě při oslavách 40. výročí založení Ústavu geoniky AV ČR.

Aby vyhořelé jaderné palivo mohlo být bezpečně uloženo pod zem, je potřeba práce mnoha odborníků. Jedním z nich byl  i Radim Blaheta. Přestože byla jeho hlavním oborem matematika, během let aktivního výzkumu svůj záběr výrazně rozšířil a jeho práce má velmi praktické užití.

Řešil rozsáhlé úlohy pružnosti, plasticidy, porézního proudění, věnoval se kontaktu v puklinách, vyvíjel výpočetní softwary, zabýval se stochastickou a inverzní analýzou a mnoha dalšími aktivitami.

Pomáhal vybudovat Národní superpočítačové centrum IT4Innovations, ale významný ohlas získaly jeho teoretické výsledky, které se týkají víceúrovňových metod pro řešení velkých soustav lineárních rovnic a jsou vysoce efektivní v geomechanických aplikacích. Společně s dalšími českými odborníky patřil k průkopníkům výzkumu řešení lineárních rovnic metodou algebraického multigridu, čímž položil základy uznávané české školy víceúrovňových metod.

Kromě výzkumu se Radim Blaheta zasloužil o rozvoj české i mezinárodní matematické komunity, pravidelně pořádal různé akce, popularizoval vědu, věnoval se studentům. Od roku 2009 pravidelně předsedal organizačním výborům mezinárodních konferencí MODELLING.

TZ ke stažení

Kontakty pro média

Markéta Růžičková
vedoucí Tiskového oddělení
+420 777 970 812

Eliška Zvolánková
+420 739 535 007

Martina Spěváčková
+420 733 697 112

press@avcr.cz

Tiskové zprávy