Zahlavi

Jak ve vědě o udržitelnosti uplatňovat praktickou moudrost a etiku

01. 02. 2023

Časopis Nature Sustainability zveřejnil článek, v němž se mezinárodní kolektiv autorů vedený Guidem Canigliou z Institutu Konrada Lorenze pro výzkum evoluce a poznání zabývá využitím praktické moudrosti a etiky ctnosti pro koprodukci znalostí ve vědě o udržitelnosti. To může zároveň zvýšit schopnost výzkumných pracovníků podporovat transformační změny.

Věda o udržitelnosti nabývá na stále větším významu v souvislosti s globální změnou životního prostředí, které čelí planeta Země, a na kterou musí společnost rychle reagovat změnou chování, rozhodování a politiky směřující k transformaci udržitelnosti. Nově se formující transformační výzkum a věda o udržitelnosti překračují hranice disciplín, které společně hledají řešení a inovují společenské změny v zájmu udržitelnosti. Při spolupráci s různými společenskými aktéry, od místních komunit až po tvůrce politik, se výzkumníci ocitají v situacích vyznačujících se sociálně-politickými zlomy a nerovným přístupem ke zdrojům, avšak jejich úsilí často zůstává nedoceněno. Dalším problémem je, že tradiční přístupy k vědě a výzkumu stěží poskytují taková řešení, která nejsou založena na technologiích.

V článku autoři na příkladech z výzkumu udržitelnosti ukazují, jak se výzkumníci s ohledem na praktickou moudrost a etiku ctností v těchto transformačních a koprodukčních oblastech pohybují a jak využívají potřebné dovednosti, jako jsou agilita, inteligence, soudnost a strategie. Zároveň si všímají jejich vůle (např. spravedlnost, péče, pokora a odvaha) anebo úmyslů pro svá konání. Autoři rovněž naznačují, jak mohou akademické, vzdělávací a znalostní instituce uvedené dovednosti rozvíjet a šířit tak, aby podporovaly transformační výzkum.  

„Jsem opravdu hrdá na to, že jsem se na publikaci mohla podílet a pracovat s úžasnou skupinou lidí. Všichni, kdo se na článku podíleli, jsou odhodláni prosazovat ve své práci skutečný dopad na udržitelnost a pracovat se společností a pro společnost. Práce na publikaci byla příležitostí poznat, jak se inovovaná řešení daří implementovat na úrovni procesů, a tedy jaké dovednosti musíme rozvíjet u sebe a u výzkumných pracovníků, které vzděláváme a se kterými pracujeme,“ uvedla profesorka Julia Leventon z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR – CzechGlobe – spoluautorka studie.

Získané poznatky ukazují, že pro vytvoření sociálně relevantní znalosti pro odolné společnosti je potřeba odstranit překážky a aktivně vytvářet prostor pro výzkumné pracovníky, aby mohli uplatňovat svou praktickou moudrost.

Publikace:
Guido Caniglia et al. https://rdcu.be/c4dXo

Kontakt:
Prof. Julia Leventon
Ústav výzkumu globální změny AV ČR
leventon.j@czechglobe.cz

 

TZ ke stažení

Kontakty pro média

Markéta Růžičková
vedoucí Tiskového oddělení
+420 777 970 812

Eliška Zvolánková
+420 739 535 007

Martina Spěváčková
+420 733 697 112

press@avcr.cz

Tiskové zprávy